Digital gravferdsmelding

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark utvikler for tiden en innbyggerrettet digital løsning kalt Digital gravferdsmelding, som skal la innbyggerne forholde seg til blant andre gravplassforvaltningen, tros- og livssynssamfunn og gravferdsbyrå gjennom en felles offentlig kanal, i ulike faser i livet. Løsningen vil ha utgangspunkt i Altinn, og skal blant annet legge til rette for at den enkelte kan fastsette hvem som skal sørge for sin fremtidige gravferd, mens man fortsatt er i live. Ved dødsfall skal løsningen være en hjelp for den som er ansvarlig for gravferden. Hvis man er ansvarlig for en grav skal løsningen gjøre det mulig å forvalte avtale og forpliktelser knyttet til denne.

Bakgrunnen for prosjektet er regjeringens digitaliseringsstrategi, hvor det skal utvikles sammenhengende og helhetlige offentlige tjenester innenfor sju utvalgte livshendelser. Innbyggere, næringsdrivende og frivillig sektor skal oppleve sammenheng i tjenestetilbudet – uavhengig av hvilken sektor eller hvilket forvaltningsnivå som står bak. En av disse livshendelsene er Dødsfall og arv, hvor Digital gravferdsmelding er ett av to prosjekter som hittil er satt i gang. Det andre er Oppgjør etter dødsfall, som blant annet skal hjelpe innbyggerne ved arveoppgjør.

Barne- og familiedepartementet har gitt Statsforvalteren i Vestfold og Telemark ansvaret som prosjekt- og tjenesteeier i utviklings- og driftsfasene av arbeidet med Digital gravferdsmelding. Utviklingen skjer i samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet. Første versjon av Digital gravferdsmelding forventes å rulles ut ca. medio 2023.

Prosjektet ledes av Ola Asp.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.