Meldeskjema til bruk ved opplæring heime

Skuleeigarar har plikt til å melde frå til Statsforvaltaren når dei avgjer å gje delar av opplæringa heime på gult nivå i trafikklysmodellen, eller ved raudt nivå som er avgjort lokalt.

Publisert 28.01.2021

På gult nivå skal elevar som hovudregel få all opplæring på skolen, men med noen unntak kan skolane gje opplæring heime. Dette gjeld hvis det er nødvendig av smittevernhensyn eller hvis skolen har hatt mykje fravær over tid. 

Du kan lese meir om dette på  Utdanningsdirektoret sin heimeside i lenka til høgre.

Her er skjemaet som skal nyttast for å melde frå om bruk av opplæring heime. Skjemaet dekkjer det skoleeigar må melde frå om.

Lenke til meldeskjema.