Aukande smittespreiing i fleire kommunar i fylket

Sidan førre situasjonsrapport for ei veke sidan, har det samla risikonivået i fylket auka frå risikonivå 2 til 3 – aukande spreiing.

Publisert 04.05.2021

I Holmestrand, Bamble, Skien, Porsgrunn, Tinn og Vinje er risikonivået stigande.

Holmestrand og Skien vurderer risikonivået til 4 (utbreidd spreiing) medan risikonivået i Porsgrunn er vurdert til 3 (aukande spreiing).

Tønsberg har mange eller fleire smitta med ukjend smitteveg.

Holmestrand, Larvik, Skien, Porsgrunn og Tinn kommunar har aukande spreiing frå veke 17 til 18.

Fleire kommunar har lokale forskrifter.

Statsforvaltaren følgjer situasjonen tett og vurderer fortløpande grunnlaget for samordning av tiltak i samråd med kommunane.

Les heile situasjonsrapporten for veke 18 under «Dokumenter».

Du finner det oppdaterte korona- og vaksinasjonskartet for Vestfold og Telemark ved å klikke på kartet.

Du finner oversikt over de ulike risikonivåene her.