Tilskudd til reise og opphold for lærere på videreutdanning

Søknadsfrist:
1. juli 2023
Målgruppe:
Kommunale og private skoler i Finnmark
Ansvarlig:
Elin Flatråker Johansen Tlf. 78 95 04 09
Hvem kan søke:
Kommunale/fylkeskommunale skoleeiere og rektor i private skoler

Har du ansatte som har tatt videreutdanning skoleåret 2022/2023?

Publisert 03.05.2023

Stortinget har bevilget midler slik at skoleeier delvis kan få refundert reise- og oppholdsutgifter for deltakere fra Finnmark på videreutdanning for lærere, Kompetanse for kvalitet. 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har 1 800 000,- kr. til tildeling i 2023.

Staten dekker 75% av reise- og oppholdsutgifter for den enkelte på samlingsbasert studietilbud, begrenset oppad til kr. 25 000 per lærer per semester. 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark refunderer dokumenterte reise- og oppholdsutgifter ut fra et samlet refusjonskreav fra skoleeier.

Tilskuddsbrev ligger under dokumenter. 

Søknadsfrist:
1. juli 2023
Målgruppe:
Kommunale og private skoler i Finnmark
Ansvarlig:
Elin Flatråker Johansen Tlf. 78 95 04 09
Hvem kan søke:
Kommunale/fylkeskommunale skoleeiere og rektor i private skoler