Tilskudd til trua arter og naturtyper 2022

Søknadsfrist:
15. januar 2022 23.59
Målgruppe:
Grunneiere, privatpersoner, organisasjoner, kommuner, virksomheter og institusjoner kan søke om tilskudd for å ta vare på trua arter og naturtyper. Grunneiere, privatpersoner, lag og foreninger på lokalt og regionalt nivå, landsdekkende organisasjoner, kommuner og institusjoner kan søke om tilskudd til ville pollinerende insekter og verdifulle kulturlandskap.
Ansvarlig:
Miljødirektoratet og Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Hvem kan søke:
Se målgruppe.
Artsrik slåttemark med ballblom, enghumleblom, dunhavre og sibirsk gressløk på Slettvoll, Karlsøy.
Artsrik slåttemark med ballblom, enghumleblom, dunhavre og sibirsk gressløk på Slettvoll, Karlsøy. Foto: Cathrine Amundsen.

Det er nå frist for å søke om tilskudd til tiltak for trua natur, deriblant skjøtsel av trua naturtyper og arter, verdifulle kulturlandskap og tiltak for bevaring av ville pollinerende insekter. 

Publisert 10.01.2022

Målet med tilskuddsordningene er å bidra til å ivareta trua arter, naturtyper, verdifulle kulturlandskap og leveområdene for ville pollinerende insekter. Grunneiere, lag og foreninger på lokalt og regionalt nivå er målgruppen, men også privatpersoner, landsdekkende organisasjoner, kommuner, virksomheter og institusjoner kan søke.

Tilskuddsordningene for tiltak for bevaring av trua natur, gjelder i hovedsak fire ulike ordninger:

For å søke eller finne mer informasjon om ordningene kan du følge lenkene over eller kontakte Statsforvalteren, se kontaktpersoner i denne artikkelen. 

 

Søknadsfrist:
15. januar 2022 23.59
Målgruppe:
Grunneiere, privatpersoner, organisasjoner, kommuner, virksomheter og institusjoner kan søke om tilskudd for å ta vare på trua arter og naturtyper. Grunneiere, privatpersoner, lag og foreninger på lokalt og regionalt nivå, landsdekkende organisasjoner, kommuner og institusjoner kan søke om tilskudd til ville pollinerende insekter og verdifulle kulturlandskap.
Ansvarlig:
Miljødirektoratet og Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Hvem kan søke:
Se målgruppe.