Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Svømmeopplæring for barn i barnehage

Legg til i egen kalender
Søknadsfrist:
1. mars 2021 16.00
Målgruppe:
Barnehagebarn 4-6 år
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Hvem kan søke:
Barnehage, kommuner og frivillige organisasjoner
Rapporteringsfrist:
15. februar 2022 16.00

Kommuner, barnehager og frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd til svømmeopplæring for barn i barnehage slik at de blir trygge i vann. Fristen for å søke er 1. mars.

Publisert 22.01.2021

I år er det 1388 barn i barnehage fra 4 til 6 år i Troms og Finnmark som kan få svømmeopplæring.

Målet er at disse barna skal få nok svømmeopplæring så de blir trygge i vannet. Vi deler ut tilskudd på inntil 1950 kroner per barn.

Slik kan pengene brukes

Dere som får tilskudd, velger selv hvordan opplæringen skal organiseres og gjennomføres i løpet av 2021.

Opplæringen skal skje i barnehagens åpningstid og skal i hovedsak foregå i basseng. Det er viktig at jenter og gutter får et likeverdig tilbud.

Hele tilskuddet skal brukes til aktiviteter relatert til svømmeopplæring for barna. Tilskuddet kan også brukes til å dekke transport til og fra svømmehall.

Kommunen, barnehagen eller frivillige organisasjoner må selv dekke øvrige kostnader utover tilskuddet.

Vi oppfordrer barnehageeiere/kommunene til å søke felles for sine barnehager.

Dere kan søke om tilskudd for ett kalenderår av gangen. Søknader som sendes etter fristen blir ikke vurdert. 

Rapportering

De som får midler til svømmeopplæring skal rapportere til Statsforvalteren innen 15. februar 2022.

Søk digitalt her. 

Legg til i egen kalender
Søknadsfrist:
1. mars 2021 16.00
Målgruppe:
Barnehagebarn 4-6 år
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Hvem kan søke:
Barnehage, kommuner og frivillige organisasjoner
Rapporteringsfrist:
15. februar 2022 16.00