Verktøy

Digitalisering
Verktøy kan være så mangt, og på denne siden finner du digitale hjelpemidler til saksbehandlingen din. Kreditering: Pixabay

Her finner du ulike digitale verktøy til bruk i saksbehandlingen din, som også skal bidra til økt kompetanse om motorferdsel i utmark.

Digitale foredrag

Pixabay

Korte videoer mellom 8-15 minutter om sentrale temaer innen motorferdsel i utmark. 

Maler og eksempelsaker

Pixabay


Maler og eksempelsaker til kommunenes dispensasjonsbestemmelser om blant annet hyttekjøring, funksjonshemmedes kjøring og unntaksbestemmelsen.

Presedensarkiv

Pixabay

Arkiv med tolkninger og presiseringer til motorferdselsregelverket. 

Podkast

Pixabay

Forvalterpodden med 3 episoder om motorferdsel i utmark.