Tidvis stenging av barmarksløype 9 časkil

Statsforvalteren vedtar å stenge i perioder starten på barmarksløype 9 i Porsanger kommune. 

Publisert 26.09.2022

Løypen som krysser beitehagen, er kun åpen for motorferdsel mellom klokken 17:00 –
20.00 hver dag.
Forbudet gjelder kun der hvor løypen krysser beitehagen, dette er godt synlig med porter.
Motorferdselsforbudet trer i kraft mandag 26. september og varer til 10. oktober.

Statsforvalteren anmoder førere om å ferdes hensynsfullt og ha hunder i bånd. Dersom ferdselen ikke skjer hensynsfullt, vil Statsforvalteren stenge løypen for all motorferdsel i perioden. Vi foretar en ny vurdering i neste uke.

Link til vedtaket her

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.