Midlertidig motorferdselforbud i Porsanger kommune - barmarksløype 9

Fra 16. september til 7. oktober er det midlertidig motorferdselforbud på barmarksløype 9 Časkil-Suoidnejávri i Porsanger kommune.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 16.09.2019

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har fattet vedtak om midlertidig motorferdselforbud for å ivarta reindriftsinteresser i området.

Fylkesmannen vurderer at det er viktig at porter i gjerdeanelgget holdes stengt i den perioden merking og slakting pågår i området.

Fylkesmannen kan gjøre unntak fra motorferdselsforbudet i spesielle tilfeller. I vår behandling av eventuelle dispensasjonssøknader i denne saken vil vi vektlegge at distriktet kan akseptere at elgjaktlag får dispensasjon for transport av nødvendig utstyr på vilkår.