Nettverkssamling for kommunepsykologer og ledere 2022

Dato:
24. november 2022 10.00 - 25. november 2022 15.30
Sted:
UiT Norges Arktiske Universitet, Campus Tromsø
Arrangør:
RKBU Nord, Statsforvalteren
Målgruppe:
Psykologer i kommunene og deres ledere

Hjertelig velkommen til den regionale nettverkssamlingen for kommunepsykologer og ledere i Nord-Norge, 24. og 25. november 2022 i TROMSØ! 

Publisert 05.07.2022

For påmelding. klikk på lenken under:  

https://nettskjema.no/a/283932 

 

Påmeldingsfrist: 12. november 2022 

Sted: Campus Tromsø (UIT Norges Arktiske Universitetet), ILP-bygget Pedagogen (1.005) 

 

Program for dagene:   

Torsdag 24. november 2022 kl. 10.00- ca. 16.30. 

Fredag 25.november 2022 kl. 09.00-15.00  

Det blir felles middag på kvelden på torsdag 24. november 

 

På samlingen vil det bli satt av god tid til å kunne snakke sammen og dele erfaringer. Det legges opp til god tid til dialog i grupper og plenum over de aktuelle tema for dagene.  

Send gjerne innspill om det er spesielle tema/problemstillinger dere ønsker tid på å diskutere, eller om dere har flere punkter til programmet 😊 

   

Programmet for i år inkluderer:  

 • "Kommunal forvaltning – hva trenger kommunepsykologen å vite for å kunne gjøre jobben sin?", med Seniorrådgiver Anders Aasheim fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark  

(send gjerne inn spørsmål på forhånd) 

 • "Hospitering som metode for å finne sin plass som psykolog, og for å bidra til fremme samarbeid og helhetlig hjelp" v/ Mari M. Myrland, kommunepsykolog Karlsøy kommune 
 • Tema «problematisk skolefravær», 
  • Problematisk skolefravær - Faglig innlegg fra RKBU Nord  
  • Erfaringsdeling fra Vågan kommune knyttet til deres arbeid med ny veileder for forebygging og oppfølging av skolefravær i kommunen, v/Karina Brekke Skogvang, kommunepsykolog Vågan kommune   
 • Tilbud til transpersoner og andre som identifiserer seg utenfor kroppslig/tildelt kjønn, og spesielt om tilbudet i Bodø, v/kommunepsykolog Iris Anette Søderholm, Bodø kommune 
 • Tema «Implementering, teori og praksis» 
  • Implementering: Hva må man vite og hva må man gjøre  
  • Erfaringsdeling fra Karlsøy kommune: «Robust ungdom - prosess fra idé til implementering, med særlig fokus på kommunepsykologens rolle og muligheter» m/ Mari M. Myrland, kommunepsykolog Karlsøy kommune 
 • Hilsen fra kompetansesentrene – hvem er vi og hva holder vi på med  
  • Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord). Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Nord), Kompetansesenter rus, Nord-Norge (Korus Nord), 

 

Det hadde vært flott å få med flere ledere på årets samling, og vi kan legge opp gruppedialoger deretter. Spre ordet til din(e) leder(e).

Hvis du kjenner til nytilsatte i Nord-Norge som ikke har hørt om samlingen må du gjerne også spre ordet!

Kontaktperson hos RKBU Nord er Marte Rye: marte.rye@uit.no Innspill og spørsmål kan rettes direkte til henne. 

Samlingen søkes godkjent som vedlikeholdskurs  

Økonomisk støtte 

Det er mulig å få dekket hele eller deler av reisekostnadene gjennom midler fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark og Statsforvalteren i Nordland. Hver kommune kan samlet sende søknad om dekning av reiseutgifter i forbindelse med nettverkssamlingen. Søknaden må inneholde kontonummer og organisasjonsnummer, samt hva utbetaling skal merkes med. Vedlegg til reiseutlegg/overnatting legges ved søknaden. Reisekostnader dekkes innenfor en gitt ramme, og tildeles etter skjønnsmessig utmåling. Frist for å søke dekning er 1 uke etter arrangementet.  

For Troms og Finnmark: Søknad sendes til: mavpe@statsforvalteren.no 

Dato:
24. november 2022 10.00 - 25. november 2022 15.30
Sted:
UiT Norges Arktiske Universitet, Campus Tromsø
Arrangør:
RKBU Nord, Statsforvalteren
Målgruppe:
Psykologer i kommunene og deres ledere