Fagsamling for barnehager i Troms og Finnmark

Dato:
5. oktober 2022 09.30 - 6. oktober 2022 15.45
Sted:
Alta og Tromsø
Arrangør:
Oppvekst - og barnevern, barnehageseksjonen
Målgruppe:
Barnehageeier og styrere i barnehage
Påmeldingsfrist:
5. september 2022 00.00

Velkommen til fagsamling for barnehageeiere og styrere i barnehager i Troms og Finnmark. Vi arrangerer en fagsamling i Alta og en i Tromsø til høsten.

Har alle barn i din barnehage det trygt og godt? Vet du at ansatte i din barnehage gir alle barn den barnehagendagen de fortjener?  

Publisert 27.06.2022

Alle barn skal ha en trygg og god barnehagedag. 

Barnehagen skal ikke godta krenkelser som for eksempel utestenging, mobbing, vold, diskriminering og trakasering. Alle som arbeider i barnehagen, skal gripe inn når et barn utsettes for slike krenkelser. 

Tema for fagsamlingen:

  • voksne som krenker barn
  • voksne som bruker makt ovenfor barn
  • internkontroll i barnehagen - ivareta kapittel VIII i barnehageloven

Dere velger selv hviken av dagene/byene dere vil delta på.

Alta 5. oktober klokken 09.30 - 15.00 på Scandic hotell Alta

Tromsø 6. oktober klokken 10.15 - 15.45 på Scandic Ishavshotell Tromsø

Vi har begrenset med plasser og det vil være "først til mølla prinsippet" som gjelder. Det vil kun være en styrer fra hver barnehage som kan melde seg på i tillegg til en eierrepresentant. 

Gratis overnatting vil kun vurderes i spesielle tilfeller. Ta kontakt med Anita Jonassen. fmfianjo@statsforvalteren.no

Påmelding  er avsluttet!

Velkommen!

 

Dato:
5. oktober 2022 09.30 - 6. oktober 2022 15.45
Sted:
Alta og Tromsø
Arrangør:
Oppvekst - og barnevern, barnehageseksjonen
Målgruppe:
Barnehageeier og styrere i barnehage
Påmeldingsfrist:
5. september 2022 00.00