Fagsamling for kommunene - tema Motorferdsel i utmark

Dato:
20. september 2022 19.00 - 21. september 2022 15.30
Sted:
Scandic Ishavshotell Tromsø
Arrangør:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Kommunene i Troms og Finnmark; medlemmer av politisk utvalg og saksbehandlere som behandler søknader om dispensasjon etter motorferdselregelverket.

Velkommen til vår første fysiske fagsamling om fagfeltet motorferdsel i utmark for hele fylket. Vi får besøk av motorferdsellovutvalget og skal snakke om ny motorferdsellov. 

Publisert 24.05.2022

Fagsamlingen vil også legge vekt på kompetanse og nettverksbygging mellom kommunene, Statsforvalteren, oppsynsmyndighetene og Miljødirektoratet.

Vi legger opp til stor takhøyde, tid for spørsmål, diskusjon og at vi skal bli bedre kjent med hverandre og fagområdet.

20. september

19:00 felles middag

Program 21. september

09:30 - 09:40 Velkommen ved Statsforvalteren
09:40 - 10:10 Veiledningsåret 2021 og innledning diskusjon ved Lise Sundelin Morottaja
10:10 - 10:40 Diskusjon og evaluerings oppgaver med snacks og kaffemulighet
10:40 - 11:00 Siste nytt fra forvaltningen ved Miljødirektoratet 
11:00 - 11:30 Motorferdsellovutvalget ved Jon Christian Fløysvik Nordrun 
11:30 - 12:30 Lunsj og beinstrekk 
12:30 - 13:00 Status motorferdsel ved kontrollmyndighetene
13:00 - 13:15 Introduksjon erfaringsutveksling ved Lise Sundelin Morottaja 
13:15 - 14:30 Erfaringsutveksling i grupper
14:30 - 15:00 Avrunding erfaringsutveksling og avklarende spørsmål
15:00 - 15:30 Avslutning ved Statsforvalteren

 

GRATIS

Fagsamlingen er gratis!

Vi dekker reise og overnatting for inntil 3* deltakere fra hver kommune, fellesmiddag 20. september, lunsj fagsamling, samt reiseutgifter for inntil 3* deltakere fra hver kommune.   

* Hvis det er få påmeldte innen fristen kan vi dekke reise for flere. Blir det mange deltakere fra hver kommune må vi sette grense på maks 3 påmeldte fra hver kommune

Meld deg på senest 20. august

Stiller du fra:
Har du behov for overnatting 20. - 21. september (dagen før fagsamlingen)?
Ønsker du å delta på middag den 20. september?
Dato:
20. september 2022 19.00 - 21. september 2022 15.30
Sted:
Scandic Ishavshotell Tromsø
Arrangør:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Kommunene i Troms og Finnmark; medlemmer av politisk utvalg og saksbehandlere som behandler søknader om dispensasjon etter motorferdselregelverket.