Skog i nord 22. Økende ressurser gir nye muligheter

Dato:
16. august 2022 14.30 - 18. august 2022 12.00
Sted:
Alta
Arrangør:
Nord-Norges Skogmannsforbund
Målgruppe:
Alle med interesse for skogbruk og treforedling i Nordland, Troms og Finnmark.
Påmeldingsfrist:
1. juli 2022 00.00

Vi får mer og mer skog i Nord-Norge. Er vi klare til å utnytte disse ressursene i framtida? Bli med på Nord-Norges Skogmannsforbund sin konferanse i Alta 16.-18. august. 

Publisert 04.04.2022

Nord-Norges Skogmannsforbund arrangerer Skog i nord 22 i Alta i august. Temaet på konferansen er de stadig økende virkesressursene i de nord-norske skogene. Er vi klare til å ta disse i bruk for å skape verdier og klimagoder? 

Konferansens første del, 16-17 august, er åpen for alle med interesse for hvordan vi skal forvalte skogene våre og drive skogbruk her nord. Siste dag av konferansen er satt av til årsmøte i Nord-Norges Skogmannsforbund, som er organisasjonen til skogfunskjonærene i landsdelen. 

Pris for full konferanse begge dager er per i dag kr 2000,-. Prisen kan reduseres noe, avhengig av hvor mye støtte NNSF mottar. I tillegg kommer medlemsavgift i Nord-Norges skogmannsforbund kr 300,-. (gjelder kun skogfunksjonærer). Påmelding skjer ved å fylle ut skjemaet under. Betalingsinformasjon sendes ut når vi har mottatt påmelding. 

Les foreløpig program her

Overnatting 16 - 17. august
Overnatting 17 - 18. august
Dato:
16. august 2022 14.30 - 18. august 2022 12.00
Sted:
Alta
Arrangør:
Nord-Norges Skogmannsforbund
Målgruppe:
Alle med interesse for skogbruk og treforedling i Nordland, Troms og Finnmark.
Påmeldingsfrist:
1. juli 2022 00.00

Kontaktpersoner

Dokumenter

Leder i Nord-Norges skogmannsforbund