Nettseminar: Saksbehandlingsregler ved behandling av saker etter sosialtjenesteloven

Dato:
24. mai 2022 09.00 - 11.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Sosial- og familieseksjonen
Målgruppe:
Ansatte i NAV

Saksbehandlingsregler ved behandling av saker etter sosialtjenesteloven

Publisert 22.04.2022

Tema for dette seminaret vil være Saksbehandlingsregler ved behandling av saker etter sosialtjenesteloven

 

Har du eller dine kollegaer spørsmål knyttet til saksbehandlingsreglene? Meld gjerne inn på forhånd – frist 19. mai. Innspill og spørsmål kan sendes til kontaktpersoner.

 

Frist for påmelding er 20. mai kl. 12.00. Du vil få tilsendt en lenke til deltagelse på Teams kort tid forut for arrangementet.

Påmelding til nettseminar

Dato:
24. mai 2022 09.00 - 11.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Sosial- og familieseksjonen
Målgruppe:
Ansatte i NAV