Barn og unge har rett til å medvirke, men blir de hørt?

Dato:
1. desember 2021 09.00 - 13.30
Sted:
Digital
Arrangør:
Statsforvalterens nasjonale arbeidsgruppe Barnekonvensjonen i praksis (Sjumilssteget)
Målgruppe:
Statsforvalteren, kommuner, fylkeskommune og alle som jobber med saker som angår barn og unge

Alle barn har rett til å si sin mening og bli hørt i saker som angår dem, ifølge FNs barnekonvensjon og norsk lov. Men hvordan får vi det til i praksis? Se opptaket fra vår digitale konferanse her

Publisert 21.09.2021

Den nasjonale barnerettighetsgruppa til Statsforvalteren (Sjumilssteget) inviterte den 1.desember alle som jobber på tema som angår barn og unge hos Statsforvalteren og i kommunene til en digital konferanse om barn og unges rett til medvirkning.

Under her kan du se opptak av hele konferansen. Opptaket er delt inn etter innledningene, du finner en oversikt over disse i programmet under. Du kan enkelt klikke deg inn på innledningen du vil høre ved å trykke på nedoverpilen øverst i venstre hjørne: 

PROGRAM

09:00-09:20 Åpning

Barn og unge har rett til å medvirke,
men blir de hørt? 

Elisabeth Vik Aspaker,
statsforvalter i  Troms og Finnmark og
Bent Høie,
statsforvalter i Rogaland 

Kunstnerisk: F.R.U.K T Bodø 

Martine Eiane og  
Maija Àile Svorkmo-Stemland 

Hva skjer? Møtelederne har ordet 

Johanne Dalsbø og Aron Tweve 
fra Barn-og ungepanelet til Statsforvalteren i Innlandet  

09:20-10:20 Hvorfor medvirkning? 

Hva betyr det at barn har rett til å medvirke?  

 

Jon Christian F. Nordrum, jurist og førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo  

Hvorfor er barn og unges meninger viktige for hele samfunnet?

Isaac Elstad Røssnes 1. nestleder i Press
- Redd Barna ungdom 

«Fordi vi kjenner skolen best!»
Medvirkning i skolen 

Edvard Botterli Udnæs, leder Elevorganisasjonen 

Hva med de minste barna?
Medvirkning i barnehagen 

Asphaugen barnehage 

10:20 PAUSE 

10: 30-11:15 Beste praksis - eksempler på god medvirkning 

Her e æ! – mangfold i medvirkningen 

Rebekka Brox Liabø, prosjektleder for Her e æ! Et prosjekt tilhørende Snakk for dæ sjøl i samarbeid med Tromsø kommune og Tvibit ungdomskulturhus 

Barnetråkk -verktøy for medvirkning og undervisning i skolen 

Ole Edvard Grov, 
Overingeniør 
Skolelaboratoriet i realfag 

Med Ungdom i Fokus – ungdomsråd og medvirkning 

Adam Ulvang,
leder av ungdomsrådet i Vefsn 

Utenforskapskommisjonen: Hvordan lytte til barn og unges erfaringer fra pandemien?  

Fredrik Livastøl, 
Ungdommens kommunestyre i Stavanger 

11:15 LUNSJ 

11:45-12:30 Hvem får medvirke? 

"Ingen skal utelates" – bærekraftsmålene og medvirkning 

Isa Maline Isene, 
Styreleder Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 

Ytringsfrihet og medvirkning

Sara El-Hasan,
Ungdommens ytringsfrihetsråd 

12:30-13:30 Hva nå? 

Hva kan et nasjonalt ungdomsråd betyr for
retten til medvirkning?

Vegard Sem og Gistav Drivenes
Nasjonalt ungdomsråd arbeidsgruppe

 

«Takk for infoen, kjære barn! –  Hvordan få til barnets rett til medvirkning?” 

Julia Köhler-Olsen
Professor i rettsvitenskap
Institutt for sosialfag, OsloMet

Panelsamtale med innledere: Hva nå?

Ledes av møtelederne Johanne Dalsbø og Aron Tweve fra Barn-og ungepanelet til Statsforvalteren i Innlandet  

Veien videre

Knut Storberget,
statsforvalter i Innlandet

Kunstnerisk: F.R.U.K T Bodø 

Martine Eiane og  
Maija Àile Svorkmo-Stemland 

 

Du finner oss også på Facebook

Vel møtt!

 

Dato:
1. desember 2021 09.00 - 13.30
Sted:
Digital
Arrangør:
Statsforvalterens nasjonale arbeidsgruppe Barnekonvensjonen i praksis (Sjumilssteget)
Målgruppe:
Statsforvalteren, kommuner, fylkeskommune og alle som jobber med saker som angår barn og unge

Kontaktpersoner