Nettverk KVP i Troms og Finnmark

Dato:
30. november 2021 09.00 - 2. desember 2021 11.30
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Målgruppe:
NAV Ansatte

«Vi er gode hver for oss, men vi er best sammen!».

Publisert 24.11.2021

Tidspunkt for nettverkene er:

Tirsdag 30.november fra 09.00-11.30

 

Onsdag 1. desember fra 09.00-11.30

 

Torsdag 2. desember fra 09.00-11.30

Deltakerne er tilfeldig fordelt over disse tre dagene, for på denne måten å oppnå størst grad av kunnskapsdeling og læring.

 

Velkommen til nettverk KVP i Troms og Finnmark

Tidsrammen er satt til 2,5 timer. Formålet med nettverker er kompetanseheving og kunnskapsdeling i arbeid med KVP.

 

Vi ber om at deltakerne sender oss innspill til tema, utfordringer og problemstillinger tilknyttet KVP arbeid på deres kontor, slik at utbytte av nettverket kan bli så godt som mulig.

 

Så langt har vi kun fått innspill om at bruken av individuell plan (IP) bør settes på agendaen. God og målrettet samhandling internt og med eksterne aktører kan være avgjørende for mange KVP deltakere.

Vi ønsker at dere i forkant av samlingen deler gode eksempler på KVP program hvor dere har fått til god samhandling. Vi ønsker også å høre fra de av dere som har brukt IP i KVP arbeidet. Send oss gjerne gode eksempler på tema samhandling og tema IP.

 

Del gjerne også utfordringer dere opplever som aktuell i dette arbeidet.

 

Fint om vi kan få eksempler og refleksjoner fra dere så snart som mulig.

VEL MØTT!

Dato:
30. november 2021 09.00 - 2. desember 2021 11.30
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Målgruppe:
NAV Ansatte