Kommunesamling for landbruksforvaltningen

Dato:
18. oktober 2021 13.00 - 20. oktober 2021 12.00
Sted:
Svanhovd i Pasvik
Arrangør:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Kommunal Landbruksforvaltning i Troms og Finnmark

Vi ønsker velkommen til spennende dager i Pasvik.

Publisert 16.09.2021

Endelig er anledningen kommet, og vi kan møtes for gode samtaler og erfaringsutveksling.

Foreløpig program for samlingen:


Mandag 18.10 kl 1300-1700

 • Lunsj kl 1300
 • Løsdriftskravet, hva gjør vi?
 • Bioenergistrategi for Nord-Norge
 • Produksjonstilskudd og kontroll 

Middag på Svanhovd


Tirsdag 19.10. kl 0800-1600

Befaring i Pasvik

 • Skogtema: (ombygging Kjerringnesvegen, tynning, reindrift og skogbruk, FeFo, småskala videreforedling mm)
 • Grøfting og profilering, økologisk drift
 • Ombygging til løsdriftsfjøs i flere etapper

Middag på Svanhovd


Onsdag 20.10. kl 0800-1200

 • Furu i Nord
 • Grøfting/SMIL
 • Aktuelle tema/eventuelt

Kommunene dekker selv egne kostnader til reise, mat og opphold.

Kostadene er: 

 • Pris per pers i enkeltrom er kr 3070,- inkludert helpensjon
 • Pris per pers i dobbeltrom er kr 2500,- inkludert helpensjon
 • I tillegg kan man få lunsj siste dag for kr 255,-

Vi ber om at alle betaler direkte til Svanhovd. Reise må den enkelte planlegge selv. 


 

Kommunesamling i Pasvik

Jeg ønsker
Jeg jeg ønsker lunsj 20.oktober kl 12.00 til kr 255,-
Dato:
18. oktober 2021 13.00 - 20. oktober 2021 12.00
Sted:
Svanhovd i Pasvik
Arrangør:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Kommunal Landbruksforvaltning i Troms og Finnmark