Fagsamling for inn på tunet-tilbydere

Dato:
19. oktober 2021 12.30 - 20. oktober 2021 14.00
Sted:
Drammen
Arrangør:
Norges bondelag og Inn på tunet SA
Målgruppe:
Alle som jobber med velferdstjenester fra landbruket, Inn på tunet og ønsker faglig påfyll og erfaringsutveksling med andre tilbydere.

Tilbyr du tjenester gjennom Inn på tunet? Meld deg på til fagsamling i Drammen i oktober. 

Publisert 06.07.2021

Dette er den første av to samlinger. Tema på denne samlingen blir dagtilbud til personer med demens (dag1 ) og tilbud innen psykisk helse og rus (dag 2). I tillegg blir det tverrfaglige arbeid og eksempler fra ulike Inn på tunet-gårder. Endelig program sendes ut i august. 

Foredragsholdere er Nasjonalforeningen for folkehelsen, Ruralis, KS, Stiftelsen Norsk Mat, Aldring og helse, Inn på tunet-løftet i Oslo og Viken m.fl. 

Påmelding og spørsmål

Bindende påmelding innen 10. september. Merk at det er begrenset antall plasser.

Deltakelsen koster 2900 kr pr. person. Mat og overnatting er inkludert i prisen. Dersom to personer deler rom betaler den andre 1500 kr. 

Spørsmål rettes til arrangørene:

Norges Bondelag ved Amund Johnsrud:
amund.johnsrud@bondelaget.no
tlf 975 41 842

Inn på tunet Norge SA ved Hege Lindstrøm:
hege.lindstrom@innpatunet.no 
tlf 979 60 744

Dato:
19. oktober 2021 12.30 - 20. oktober 2021 14.00
Sted:
Drammen
Arrangør:
Norges bondelag og Inn på tunet SA
Målgruppe:
Alle som jobber med velferdstjenester fra landbruket, Inn på tunet og ønsker faglig påfyll og erfaringsutveksling med andre tilbydere.