Arbeidsseminar for fjernundervisningslærere i nordsamisk

Dato:
14. oktober 2021 11.00 - 15. oktober 2021 13.00
Sted:
Samisk Høgskole, Kautokeino
Arrangør:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Fjernundervisningslærere i nordsamisk i Troms og Finnmark

Statsforvalteren i Troms og Finnmark inviterer fjernundervisningslærere i nordsamisk til arbeidsseminar i Kautokeino 14.-15.oktober.

Publisert 16.09.2021

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har ansvaret for koordinering av fjernundervisning i nordsamisk i hele landet. Vi inviterer derfor alle fjernundervisningslærene fra eget embete til etterutdanningskurs og til en arena for nettverk mellom lærerne. Tema i år er økt kvalitet i fjernundervisning og i hospiteringsuker. Sametingets administrasjon og forlag/læremiddelutviklere er også invitert til å delta. Nasjonalt senter for samisk i opplæringa ved Samisk høgskole tilrettelegger faglig og praktisk for seminaret. Påmelding skjer ved direkte lenke som er sendt til målgruppen.

Dato:
14. oktober 2021 11.00 - 15. oktober 2021 13.00
Sted:
Samisk Høgskole, Kautokeino
Arrangør:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Fjernundervisningslærere i nordsamisk i Troms og Finnmark