Fagdager for barnehagemyndigheten i Troms og Finnmark

Dato:
16. september 2021 09.00 - 30. september 2021 16.00
Sted:
Alta og Tromsø
Arrangør:
Oppvekst - og barnevernsavdelingen
Målgruppe:
Barnehagemyndigheten i Troms og Finnmark

Barn i barnehagene skal ha et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø. Som barnehagemyndighet i kommunene i Troms og Finnmark, har dere et ansvar for å sikre at barn har et trygt og godt barnehagemiljø.

 

Publisert 20.08.2021

1. januar 2021 kom det en endring i barnehageloven. Denne endringen skal sikre barn et godt og trygt psykososialt barnehagemiljø. 

Som barnehagemyndighet i kommunene vil dere behandle klager fra foreldre. Dere har også tilsyns- og veiledningsansvar for de kommunale og private barnehagene i deres kommune.

Vi ønsker å gi dere en innføring i kap. VIII i barnehageloven, og  gi dere mulighet til å ta opp ulike problemstillinger som dere kan oppleve som utfordrende.

Oppvekst- og barnevernsavdelingen inviterer til fagdager. Disse dagene er for de dere som utøver myndighetsrollen i egen kommune.

Fagdagene vil være i Alta 16. september og i Tromsø 30. september. Dere bestemmer selv hvor dere vil delta.

Overnatting

Vi dekker overnatting for de som ikke har mulighet til å reise frem og tilbake på samme dag. Ta kontakt med oss dersom du trenger overnatting.

Påmeldingene er avsluttet.

Her finner du programmet:

Dato:
16. september 2021 09.00 - 30. september 2021 16.00
Sted:
Alta og Tromsø
Arrangør:
Oppvekst - og barnevernsavdelingen
Målgruppe:
Barnehagemyndigheten i Troms og Finnmark