workshop sosialtjenesteloven

Dato:
14. juni 2021 09.00 - 18. juni 2021 15.30
Sted:
Digitalt på Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Nav-ansatte
Påmeldingsfrist:
18. mai 2021 00.00

Denne workshopen tar for seg regler og forvaltningsrett med særlig fokus på saksbehandlingen etter sosialtjenesteloven.

Publisert 12.05.2021

Statsforvalteren i Troms og Finnmark inviterer med dette NAV-ansatte til workshop i saksbehandlingsregler og forvaltningsrett med særlig fokus på kartlegging, utredning og kravet til konkrete og individuelle vurderinger i saksbehandlingen etter sosialtjenesteloven.

Samlingene vil basere seg på aktiv deltakelse i form av gruppearbeid og gjennomgang av konkrete case.

Samlingene gjennomføres på Teams i GEO- områdene i løpet av uke 24 (14- 18 juni). Det er satt av 2.5 timer til hver samling.

Nærmere invitasjon sendes ut til hver enkelt deltaker når vi har fått tilbakemelding på deltakelse.

I forkant av samlingene vil vi også sende ut e-post til alle deltakerne om forberedelser som skal gjøres før vi møtes på Teams.

Invitasjonen er også sendt alle NAV lederne pr. e-post og frist for påmelding er satt til 18 mai.

Denne gjennomgangen er etterspurt av mange, så vi håper på god deltakelse fra hele fylket.

Påmelding på e-post til Gunn-Annie Helene Kileng (se kontaktperson). 

 

Dato:
14. juni 2021 09.00 - 18. juni 2021 15.30
Sted:
Digitalt på Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Nav-ansatte
Påmeldingsfrist:
18. mai 2021 00.00

Kontaktpersoner