Nettseminar om meldeplikten til barneverntjenesten

Dato:
11. juni 2021
Sted:
Digitalt
Arrangør:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Alle som jobber i skole, barnehage og i barneverntjenestene
Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde Foto: Elisabeth Kleiva Vian / Statsforvalteren i Nordland / Elisabeth Kleiva Vian.

Tørr å spørre, og tørr å handle. Oppvekst- og barnevern-avdelingen inviterer til nettseminar om meldeplikten til barneverntjenesten. 

Publisert 28.05.2021

Barn blir hver dag utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt. Disse barna er også i barnehagen eller skolen. Barna har rett til riktig hjelp til riktig tid, og er da avhengig av at dere som jobber med dem, ser de, tørr å spørre og tørr å handle. Vi ønsker derfor å sette fokus på meldeplikten til barneverntjenesten.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark ved oppvekst og barnevernavdelingen inviterer med dette alle som jobber i skole, barnehage og i barneverntjenestene (leder og ansatte) i fylket til å gå igjennom nettseminar med meldeplikten som tema.

I nettseminaret går vi særlig komme inn på følgende:

  • Taushetsplikten vs meldeplikten
  • Oppmerksomhetsplikten
  • Vilkårene for meldeplikt i barnehageloven, opplæringsloven og barnevernloven
  • Veiledere og retningslinje med fokus på praktisk arbeid med meldeplikten
  • Barneverntjenestens plikt til tilbakemelding til melder

Nettseminaret er tilgjengelig for dere som ikke hadde anledning fredag 11. juni. Vi vil anbefale dere å bruke nettseminaret til opplæring og veiledning av ansatte i skoler, barnehager og barneverntjenesten. Dere kan for eksempel sette fokus på meldeplikten til barneverntjenesten på et personalmøte/samling ved bruk av dette nettseminaret.

Dato:
11. juni 2021
Sted:
Digitalt
Arrangør:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Alle som jobber i skole, barnehage og i barneverntjenestene