Kompetansekartlegging i barnehagen – fra teori til praksis

Dato:
9. juni 2021 09.00
Sted:
Digitalt på Zoom
Arrangør:
Arrangementet er et samarbeid mellom Statsforvalteren i Troms og Finnmark og UiT, institutt for lærerutdanning og pedagogikk.
Målgruppe:
Barnehageeiere, ansvarlige og andre tilknyttet barnehagen

Onsdag 9. juni arrangerte UiT, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk barnehagekonferanse i Zoom. Trøtt av zoom møter? Dette er annerledes, så gled deg.😊 

Publisert 15.04.2021

Tema var kompetansekartlegging i barnehagen – fra teori til praksis

Dere vil møte anerkjente forskere og praktikere i streamete forelesninger, og livestreaming av debatter mellom vitenskapelige ansatte og representanter fra praksisfeltet. Kulturelle overraskelser underveis i konferansen.

Målgruppe er barnehageeiere både private og offentlige, barnehageansvarlige i kommunene, barnehageledere, pedagogiske ledere/barnehagelærere,
og øvrige tilknyttet barnehagen og barnehagesektoren.

Konferansen sendes fra studio på UiT, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Campus Tromsø. Tidsramme vil være ca. 5 timer

(Lenken til konferansen vil komme snart)

Program, lysark og lenke for konferansen finner dere på høyre side her.

 

Dato:
9. juni 2021 09.00
Sted:
Digitalt på Zoom
Arrangør:
Arrangementet er et samarbeid mellom Statsforvalteren i Troms og Finnmark og UiT, institutt for lærerutdanning og pedagogikk.
Målgruppe:
Barnehageeiere, ansvarlige og andre tilknyttet barnehagen