Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Mat fra Troms og Finnmark

Dato:
13. april 2021 10.00 - 10.45
Sted:
Teams
Arrangør:
Matstrategigruppa i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Lokalmatprodusenter og deres gode hjelpere

Lokalmatprodusent - slik får du hjelp fra Mattilsynet og Kompetansenettverket for lokalmat

Publisert 07.04.2021

Tema:

  • Velkommen ved Mariann Sandnes Innovasjon Norge Arktis
  • Hjelp og veiledning fra Mattilsynet ved Unni Tolbol Boiesen fra Mattilsynet ca 20 min
  • Om Kompetansenettverket for Lokalmat ved Føydis Gillund Nibio ca 20 min

Nettseminaret er åpent for alle. Nye og gamle matprodusenter er hjertelig velkommen til å delta. Meld deg på i skjema nederst på denne siden. Påmeldingsfrist er 12.04.21

Alle kommuner har fått invitasjon i Teams.


Arrangør er Matstrategigruppa i Troms og Finnmark: Matstrategigruppa i Troms og Finnmark er et samarbeidsforum mellom Innovasjon Norge, Fylkeskommunen, Statsforvalteren, Råfisklaget, Sametinget og Kompetansenettverket for Lokalmat (NIBIO)

Velkommen!

Påmelding Mat fra Troms og Finnmark 13.04.21

Dato:
13. april 2021 10.00 - 10.45
Sted:
Teams
Arrangør:
Matstrategigruppa i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Lokalmatprodusenter og deres gode hjelpere