Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Nettseminar for foresatte - retten til samiskopplæring

Legg til i egen kalender
Dato:
11. mars 2021 19.00 - 20.30
Sted:
Digitalt på Teams
Arrangør:
Statsforvalterne i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag
Målgruppe:
Foresatte til elever i grunnskolen og elever i videregående skole med rett til samiskopplæring.

Elever har lovfestet rett til samisk språkopplæring i hele landet. Vi tilbyr foresatte til elever i grunnskolen og elever i videregående skole et nettkurs som handler om den lovfestede retten til dette.

Publisert 01.02.2021

Målet med seminaret

Elever med samisk bakgrunn har lovfestet rett til samisk språkopplæring i grunn- og videregående skole uansett hvor de bor i landet. Dette gjelder nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk som er de tre offisielle samiske språkene i Norge.

Statsforvalterne i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag tilbyr foresatte til elever i grunnskolen og elever i videregående skole et nettkurs som handler om den lovfestede retten til samisk språkopplæring. Vi ser på fagplaner og undervisningstimer, iverksetting og organisering av undervisningen samt fjernundervisning og hospitering i samiskopplæringen. Det er mulig å stille spørsmål i siste del av seminaret.

Program

  • Velkommen til nettseminar om retten til samiskopplæring ved Katharine Jakola, ass. oppvekst og barneverndirektør, Statsforvalteren i Troms og Finnmark
  • Retten til samiskopplæring ved Markus Setså Borge, jurist, Statsforvalteren i Nordland
  • Fagplaner og undervisningstimer i samiskopplæringen ved Kevin Johansen, seniorrådgiver, Statsforvalteren i Nordland
  • Hvordan iverksette og organisere retten til samiskopplæring? ved Margareth Halle, seniorrådgiver, Statsforvalteren i Trøndelag
  • Fjernundervisning og hospitering/språkopphold i samiskopplæringen ved Marit Helene Pedersen, seniorrådgiver, Statsforvalteren i Troms og Finnmark
  • Det blir satt av 30 min til spørsmål på slutten av seminaret.

Praktisk informasjon

Legg merke til at nettseminaret går på kveldstid. Det vil bli holdt på Teams og det vil bli sendt ut lenke til alle påmeldte et par dager i forveien. 

Ved eventuelle påkoblingsproblemer kan dere kontakte Markus Setså Borge på telefon 466 73 210.

Påmelding i skjemaet nedenfor senest 9.mars.

Opptak av nettseminaret vil bli lagt ut på Statsforvalterens hjemmeside i etterkant. 

Meld deg på her:

Er du elev eller foresatt?
Hvilket språk ønsker du informasjon om?
Legg til i egen kalender
Dato:
11. mars 2021 19.00 - 20.30
Sted:
Digitalt på Teams
Arrangør:
Statsforvalterne i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag
Målgruppe:
Foresatte til elever i grunnskolen og elever i videregående skole med rett til samiskopplæring.