Nettseminar for foresatte - retten til samiskopplæring

Dato:
11. mars 2021 19.00 - 20.30
Sted:
Digitalt på Teams
Arrangør:
Statsforvalterne i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag
Målgruppe:
Foresatte til elever i grunnskolen og elever i videregående skole med rett til samiskopplæring.

Elever har lovfestet rett til samisk språkopplæring i hele landet. Vi tilbyr foresatte til elever i grunnskolen og elever i videregående skole et nettkurs som handler om den lovfestede retten til dette.

Publisert 01.02.2021

Målet med seminaret

Elever med samisk bakgrunn har lovfestet rett til samisk språkopplæring i grunn- og videregående skole uansett hvor de bor i landet. Dette gjelder nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk som er de tre offisielle samiske språkene i Norge.

Statsforvalterne i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag tilbyr foresatte til elever i grunnskolen og elever i videregående skole et nettkurs som handler om den lovfestede retten til samisk språkopplæring. Vi ser på fagplaner og undervisningstimer, iverksetting og organisering av undervisningen samt fjernundervisning og hospitering i samiskopplæringen. Det er mulig å stille spørsmål i siste del av seminaret.

Program

Praktisk informasjon

Legg merke til at nettseminaret går på kveldstid. Det vil bli holdt på Teams og det vil bli sendt ut lenke til alle påmeldte et par dager i forveien. 

Ved eventuelle påkoblingsproblemer kan dere kontakte Markus Setså Borge på telefon 466 73 210.

Påmelding i skjemaet nedenfor senest 9.mars.

Opptak av nettseminaret . 

Dato:
11. mars 2021 19.00 - 20.30
Sted:
Digitalt på Teams
Arrangør:
Statsforvalterne i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag
Målgruppe:
Foresatte til elever i grunnskolen og elever i videregående skole med rett til samiskopplæring.