Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Motorferdsel: Naturmangfoldloven

Legg til i egen kalender
Dato:
4. mars 2021 09.00 - 11.00
Sted:
Digitalt på Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Kommunene i Troms og Finnmark; medlemmer av politisk utvalg og saksbehandlere som behandler søknader om dispensasjon etter motorferdselregelverket
Påmeldingsfrist:
1. mars 2021 23.59
Foto: Norsk Polarinstitutt
Foto: Norsk Polarinstitutt

Dette er det fjerde kurset i en serie på fem nettkurs om motorferdselsregelverket. Denne gang tar vi for oss naturmangfoldlovens prinsipper i praksis.

Publisert 17.02.2021

Prinsippene i §§ 8-12 skal behandles hver for seg og det vil gis eksempler på hvordan de konkret kan brukes i saksbehandlingen av dispensasjonssøknader.

Sentrale tema

  • Naturmangfoldlovens prinsipper
  • Verdier av myr og våtmark
  • Motorferdselens påvirkning av vilt

Foredragsholdere

Statsforvalterens miljøavdeling, Sabima og NINA.

Oversikt over kursrekke
Kurs 1: Motorferdselregelverket og tolkning kort forklart, uke 3
Kurs 2: Forvaltningsloven og motorferdselsregelverket, uke 5
Kurs 3: Skader og ulemper med fokus på rein og reindrift, uke 7
Kurs 4: Naturmangfoldlovens prinsipper i praksis, uke 9
Kurs 5: Kontrollerbare vedtak og bruk av vilkår, uke 11

Meld deg på senest 1. mars

Jeg er:
Legg til i egen kalender
Dato:
4. mars 2021 09.00 - 11.00
Sted:
Digitalt på Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Kommunene i Troms og Finnmark; medlemmer av politisk utvalg og saksbehandlere som behandler søknader om dispensasjon etter motorferdselregelverket
Påmeldingsfrist:
1. mars 2021 23.59