Matjorda - verdt å ta vare på

Dato:
10. mars 2021 09.00 - 12.00
Sted:
Nettseminar
Arrangør:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark og Troms landbruksfaglige senter, bondelagene og bonde og småbrukarlagene i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Landbruksforvaltninga, administrativ og politisk ledelse i kommunene, grunneiere bønder og alle andre med interesse for matjorda.

Driveplikt og jordleie - et nettseminar

Publisert 05.02.2021

For å bistå kommunene med å følge opp driveplikten, har statsforvalteren i Troms og Finnmark i samarbeid med Troms landbruksfaglige senter, hatt et prosjekt med fokus på matjord, driveplikt og jordleie.

Hovedmålet er at brakke jordbruksarealer kan tas i bruk av aktive landbruksforetak, og at de som leier jord har langsiktige leieavtaler som fører til driftsmessig gode løsninger.

For å få dette til må kommunene ha gode og effektive rutiner for forvaltning, kartlegging og formidling av jordbruksareal. En viktig del av arbeidet i prosjektene er nettopp det å hjelpe kommunene med verktøy til å håndtere driveplikten.

Som en avslutning på drivepliktprosjektet arrangerer vi et nettseminar.  Vi har fått med oss dyktige forelesere, og håper dette vil være nyttig for flere.


PROGRAM

Møteleder: Karin Eriksen, fylkesråd for næring og miljø

Kl. 09:10: Velkommen ved Statsforvalter Elisabeth Vik Aspaker

Kl. 09:20 Musikalsk innslag

Kl. 09:30: Drivepliktprosjektet i Troms ved Liv Edel Berg, Statsforvalteren og Terje Størseth, Lyngen kommune

Kl. 09:50: Jordloven og intensjonen bak den ved Erlend Stabell Daling, Norges Bondelag

Kl. 10:15: Pause

Kl. 10:30: Økonomi og kostnader ved transport ved Torbjørn Haukås, NIBIO

Kl. 11:00: La oss snakke om jorda ved Tone Magnussen, Nordlandsforskning

Kl. 11:30: Spørsmål og kommentarer fra deltakerne

Kl. 11:50: Oppsummering og avslutning ved fylkesråd Karin Eriksen


Alle kommunene får invitasjon til Teamsmøte. Nettseminaret er åpent for alle som ønsker å delta. Meld deg gjerne på under for å få tilsendt invitasjon til nettsemniaret i Teams.

 

Dato:
10. mars 2021 09.00 - 12.00
Sted:
Nettseminar
Arrangør:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark og Troms landbruksfaglige senter, bondelagene og bonde og småbrukarlagene i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Landbruksforvaltninga, administrativ og politisk ledelse i kommunene, grunneiere bønder og alle andre med interesse for matjorda.