Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Mat fra Troms og Finnmark

Dato:
25. februar 2021 13.00 - 14.00
Sted:
Teams - nettseminar
Arrangør:
Matstrategigruppa i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Matprodusenter og de gode hjelperne i Troms og Finnmark

Mat fra Troms og Finnmark er mat av ypperste klasse!

Publisert 08.02.2021

Stiftelsen Norsk Mat/Matmerk har som mål å få folk til å velge Norsk Mat.  Hvordan kan matprodusenter i Troms og Finnmark bruke ordningene til Norsk Mat/Matmerk for å markedsføre sine produkter og øke sin konkurransefordel og synlighet i markedet?

Marit Strand og Nina Værnes Hegdahl fra Norsk Mat/Matmerk vil fortelle omviktige verktøy de har til rådighet:

  • Lokalmat.no
  • Beskytta geografisk betegnelse
  • Spesialitetsmerking  

Invitasjonen sendes ut landbruksforvaltningen i kommunene, vi håper at de inviterer med seg bedrifter og andre interesserte fra sin kommune. Det vil også bli  lagt ut informasjon på facebook-siden Mat fra Troms og Finnmark.

Har du ikke mottatt invitasjon og ønsker å delta, kontakt Marit Gåre på e-post: fmtrmag@statsforvalteren.no Siste frist for påmelding er 24.02.2021

Arrangør er Matstrategigruppa i Troms og Finnmark: Matstrategigruppa i Troms og Finnmark er et samarbeidsforum mellom Innovasjon Norge, Fylkeskommunen, Statsforvalteren, Råfisklaget, Sametinget og Kompetansenettverket for Lokalmat (NIBIO)

 

Dato:
25. februar 2021 13.00 - 14.00
Sted:
Teams - nettseminar
Arrangør:
Matstrategigruppa i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Matprodusenter og de gode hjelperne i Troms og Finnmark