Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Forvaltningsloven og motorferdselsregelverket

Legg til i egen kalender
Dato:
2. februar 2021 09.00 - 4. februar 2021 11.00
Sted:
Digitalt på Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Kommunene i Troms og Finnmark; medlemmer av politisk utvalg og saksbehandlere som behandler søknader om dispensasjon etter motorferdselregelverket.

Dette er det andre kurset i en serie på fem nettkurs om motorferdselsregelverket. Dette kurset tar for seg forvaltningsloven med hovedvekt på utredningsplikten og kravet til begrunnelse. 

Publisert 11.01.2021

Statsforvalteren vil presentere forslag til korte, presise og lovlige dispensasjonsvedtak og saksframlegg som du kan bruke i din saksbehandling.

Dato og klokkeslett for nettkurset

2. februar 09.00 -11.00

4. februar 09.00 -11.00

Kurset holdes to ganger - her kan du velge den datoen som passer deg best. Kursene 2. februar og 4. februar er identiske.

Sentrale tema

  • Utredningsplikten etter forvaltningsloven § 17
  • Krav til begrunnelse etter forvaltningsloven § 24 og § 25
  • Utforming av saksframlegg og vedtak

Foredragsholdere

Jurister ved Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Oversikt over kursrekke
Kurs 1: Motorferdselregelverket og tolkning kort forklart, uke 3
Kurs 2: Forvaltningsloven og motorferdselsregelverket, uke 5
Kurs 3: Skader og ulemper med fokus på rein og reindrift, uke 7
Kurs 4: Naturmangfoldlovens prinsipper i praksis, uke 9
Kurs 5: Kontrollerbare vedtak og bruk av vilkår, uke 11

Meld deg på senest 29. januar

Jeg er:
Jeg vil delta:
Legg til i egen kalender
Dato:
2. februar 2021 09.00 - 4. februar 2021 11.00
Sted:
Digitalt på Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Kommunene i Troms og Finnmark; medlemmer av politisk utvalg og saksbehandlere som behandler søknader om dispensasjon etter motorferdselregelverket.