Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Etterutdanning for ledere i voksenopplæringen - del 3

Legg til i egen kalender
Dato:
2. februar 2021 09.00 - 15.00
Sted:
Digitalt på Zoom
Arrangør:
Oppvekst- o barnevernavdelingen
Målgruppe:
Ledere som jobber i voksenopplæringen i grunnskole, videregående skole og norsk for innvandrere (introduksjonsloven/integreringsloven).

Kursrekke for ledere i voksenopplæringen i Troms og Finnmark, hvor vi fokuserer på hvordan lede forbedringsarbeidet i organisasjonen. Del 3 av 3. Meld deg på siste samling i rekken innen 22. januar.

Publisert 11.01.2021

Tre samlinger

I denne kursrekken Etterutdanning for ledere i voksenopplæringene, møtes vi tre ganger i løpet av skoleåret 2020/2021.

 • Samling 1 (15.-16. september) Gjennomført digitalt på Zoom
 • Samling 2 (11. november) Gjennomføres digitalt på Zoom
 • Samling 3 (2. februar) Gjennomføres digitalt på Zoom

Samling 3

Mål

 • oppdateres

Program samling 3

Program

Kl. 09.00 – 15.00        Foreløpig tidsramme. Legges inn gode pauser.

Påmelding

Kursrekken baserer seg på erfaringsdeling og utvikling i egen organisasjon. det forutsettes derfor at mellomarbeidet (oppgave 3) mellom samling 2 og samling 3 er besvart og innsendt for å kunne delta på samlingen. Innsendingsfrist 22. januar. Sendes inn til fmtrlks@statsforvalteren.no 

Påmelding til samling 3 gjøres ved å sende inn navn og e-postadresse, samt hvilken skole du er leder på, til fmtrlks@statsforvalteren.no 

Utgifter

Kursrekken er gratis.

Antall deltakere

De store voksenopplæringssentrene/skolene kan ha med inntil tre ledere og de små sentrene kan ha med en leder. På webinar kan skolene ha med flere ledere dersom ønskelig.

Forarbeid og mellomarbeid

Før samling 1 og i mellom de andre samlingene får dere oppdrag som dere skal løse hjemme. Oppdragene finner dere på denne siden og dere får informasjon på samlingene.

Forarbeidet før første samling

Du har sikkert tilgang til ulike data om egen skole. Slike data kan for eksempel være statistikk, grunnlagsdokumenter, kartlegginger, undersøkelser, medarbeidersamtaler, egne observasjoner el. Hvordan vil du beskrive din egen skole som organisasjon? Ta gjerne utgangspunkt i noen av de dataene du har, og pek på det du mener er de viktigste lederutfordringene.

Mellomarbeid mellom samling 1 og 2

 • Ta utgangspunkt i «4 R-er», GROW eller PENTAGON-modellen og gjør en utprøving på egen enhet.gruppe (team, ledergruppe e.l.)
 • Utprøvingen kan gjøres i hele personalet eller en mindre gruppe (team, ledergruppe e.l.)
 • Oppsummer refleksjonene fra gruppa med et fokus på «veien videre» (1/2 -1 side)

Mellomarbeid mellom samling 2 og 3

 • Skisser kort det du mener preger verdier og grunnleggende antakelser knyttet til elevens læring ved din skole
 • Gi en kort beskrivelse av det du mener er god praksis for undervisning og læring
 • begrunn begge beskrivelsene med konkrete undersøkelser (f.eks kartlegginger brukt på forrige samling)
 • Lag utkast til mulige tiltak for å forsterke eksisterende god praksis

Omfang: ca 2 A4 sider (Calibri linjeavstand 1,5)

Frist 22. januar 2021

Presentasjoner fra gjennomførte samlinger

Samling 1 (15.-16. september) Gjennomført digitalt på Zoom

Samling 2 (11. november 2020) Gjennomført digitalt på Zoom

Legg til i egen kalender
Dato:
2. februar 2021 09.00 - 15.00
Sted:
Digitalt på Zoom
Arrangør:
Oppvekst- o barnevernavdelingen
Målgruppe:
Ledere som jobber i voksenopplæringen i grunnskole, videregående skole og norsk for innvandrere (introduksjonsloven/integreringsloven).