Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Motorferdselregelverket: Tolkning av vilkår

Dato:
19. januar 2021 09.00 - 21. januar 2021 11.00
Sted:
Digitalt på Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Kommunene i Troms og Finnmark; medlemmer av politisk utvalg og saksbehandlere som behandler søknader om dispensasjon etter motorferdselregelverket

Dette er det første kurset i en serie på fem nettkurs om motorferdselsregelverket. Vi vil kort fortelle om tolkning av vilkår og om kommunens frie skjønn. Vi ser spesielt på skillet mellom vinterføre og barmark. Vi gir også opplæring i presedensarkivet og viser hvordan du kan benytte dette verktøyet når du behandler dispensasjonssøknader.  

Publisert 15.12.2020

Tidspunkt

Tirsdag 19. januar 9.00 - 11.00 eller 

Torsdag 21. januar 9.00 - 11.00

Dette kurset holdes to ganger, slik at du kan velge den datoen som passer deg best. Kursene 19. og 21. januar er identiske.

Sentrale tema

  • Oppbygging av lovverket og hensynene bak skillet mellom vinterføre og barmark.
  • Tolkning av vilkår, kommunens frie skjønn og likebehandlingsprinsippet.
  • Presedensarkivet – presiseringer og lovtolkninger.

Foredragsholdere

Biologer og jurist ved seksjon for Motorferdsel og Vilt hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Oversikt over kursrekke

Kurs 1: Motorferdselregelverket og tolkning av vilkår, uke 3
Kurs 2: Forvaltningsloven, uke 5
Kurs 3: Skader og ulemper med fokus på rein og reindrift, uke 7
Kurs 4: Naturmangfoldlovens prinsipper i praksis, uke 9
Kurs 5: Kontrollerbare vedtak og bruk av vilkår, uke 11

 

Dato:
19. januar 2021 09.00 - 21. januar 2021 11.00
Sted:
Digitalt på Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Kommunene i Troms og Finnmark; medlemmer av politisk utvalg og saksbehandlere som behandler søknader om dispensasjon etter motorferdselregelverket