Hvordan fremme et trygt og godt skolemiljø?

Dato:
24. november 2020 14.00 - 15.30
Sted:
Digitalt på Teams
Arrangør:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Ansatte og ledere i skolen, skoleeier, PPT, elevrådet, (eventuelt også FAU/SMU), lærerstudenter

Hvordan arbeide systematisk for å fremme trygt, godt og inkluderende skolemiljø? Se opptak fra nettseminar om trygt og godt skolemiljø 24. november. 

Publisert 21.10.2020

Program og presentasjoner

14.00 | Systematisk arbeid med skolemiljøet ved Beate Evjen og Tone Håkonsen, rektor og lærer ved Reinen skole i Tromsø

14.50 | Mobbeombudet deler sine erfaringer og kommenterer relevante tema fra årsrapporten 2019/2020 ved Janne Sannes og Jon Halvdan Lenning, mobbeombud i Finnmark og Troms

Mobbeombudet på nett. Her finner du også årsrapporten.

 

Dato:
24. november 2020 14.00 - 15.30
Sted:
Digitalt på Teams
Arrangør:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Ansatte og ledere i skolen, skoleeier, PPT, elevrådet, (eventuelt også FAU/SMU), lærerstudenter