Barns beste - forebygging av vold og overgrep mot barn og unge

Dato:
20. oktober 2020 09.00 - 21. oktober 2020 14.30
Sted:
Teams
Arrangør:
Fylkesmannen og RVTS
Målgruppe:
Alle som jobber med barn og unge

Alle som jobber med barn og unge ble invitert til et nettseminar med temaet barns beste - forebygging av vold og overgrep mot barn og unge.  

Publisert 05.10.2020

Presentasjoner

Her finner du opptakene og presentasjonene fra innledningene som ble holdt 20. og 21.oktober på den digitale konferansen «Barns beste – forebygging av vold og overgrep mot barn og unge». Se program under for rekkefølge.

Dag 1:

https://youtu.be/Vyvj7iKPa34

Dag 2:

https://youtu.be/TyitEqmvQVQ

 


Sentrale tema 

  • Barns rett til beskyttelse etter barnekonvensjonen
  • Opptrappingsplanen mot vold og overgrep
  • Ny nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge
  • Bruk av voldsforebyggende verktøy i samtale med barn. 

 


Program

Tirsdag 20.oktober

09.00 | Velkommen ved Laila Hoff Johansen, Fylkesmannen i Trøndelag

09.05 | Barns rett til beskyttelse mot vold og overgrep etter Barnekonvensjonen. Et utgangspunkt og grunnlag for videre arbeid ved Lena R.L. Bendiksen, UiT Norges Arktiske Universitet. 

09.35 | Klokhet om vold eller overgrep» Kunnskap fra 500 barn utsatt for vold eller overgrep, og barns grunnleggende rettigheter etter Barnekonvensjonen ved proffer og Forandringsfabrikken. 

10.00 | Pause med benstrekk

10.25 | Opptrappingsplanen mot vold og overgrep og kommunens ansvar for å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep ved Ann Nordal, Helsedirektoratet

10.55 | Presentasjon av ny nasjonal faglig retningslinje for «Tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge" ved Reidun Korssjøen, Fylkesmannen i Trøndelag

11.25 | Oppsummering og avslutning ved Nina Skille, Fylkesmannen i Nordland

Onsdag 21.oktober

12.00 | Velkommen til ny konferansedag ved Sissel Andreassen, Fylkesmannen i Troms og Finnmark

12.05 | Seksuelle overgrep i samiske samfunn- noen erfaringer fra arbeidet
med de såkalte «Tysfjordsakene" ved Lars Magne Andreassen, Lulesamisk senter

12.25 | Presentasjon av «Jeg vet», en læringsressurs om vold, overgrep og
mobbing utviklet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ved RVTS Midt og RVTS Nord

13.00 | Benstrekk

13.15 | Presentasjon av «Snakke sammen», et digitalt opplæringsprogram
om samtaler med barn, spesielt ved bekymring for om barnet er utsatt for vold eller overgrep ved RVTS Midt og RVTS Nord

14.00 | Barneambassadører fra Redd Barna ved Hanna Brandal, Blussuvoll skole og Julie Storli, Rosenborg skole

14.20 | Oppsummering av konferansedagene og avslutning ved Nina Skille, Fylkesmannen i Nordland


Foredragsholdere

image0ty49.png 

Lena R. L. Bendiksen er professor i rettsvitenskap med spesialkompetanse innenfor barnerett. Hun er for tiden dekan ved det juridiske fakultet ved UiT Norges arktiske universitet. Lena har forsket på barnerett i mange år. Hun har publikasjoner samt underviser og holder foredrag knyttet til barnerettens mange sider. Lena er særlig opptatt av barns menneskerettigheter og det å beskytte barn mot vold og overgrep.

 

imageuk12d.png

Ann Nordal er seniorrådgiver i Helsedirektoratet ved avdeling for psykisk helse og rus. Nordal er med i interdepartemental arbeidsgruppe på voldsfeltet og koordinerer helsetjenestens bidrag i Opptrappingsplan mot vold og overgrep.

 

imagezz7nj.png

Reidun Korssjøen er seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Trøndelag, avdeling for oppvekst og velferd. Hun jobber med 0-24-samarbeidet i embetet og er prosjektleder for «Pilot for- programfinansiering»

 

imagecvdw.png

Lars Magne Andreassen er utdannet samfunnsviter og er direktør ved Lulesamisk senter. Han satt i styringsgruppa for Jasskaprosjektet i kjølvannet av «Tysfjordssakene» og hadde ansvar for delprosjektet «Tillitsbygging».

 

imageq6it.png

Siri Leraand, RVTS Midt. Siri arbeider med samtaler med barn og unge og har regionalt ansvar for implementering av Jeg Vet og SNAKKE. Når det gjelder vold- og overgrepsfeltet arbeider hun hovedsakelig med barn, unge og æresvold. I tillegg hjelper hun kommunene med systematisering av voldsarbeidet og med utarbeidelse av handlingsplaner mot vold i nære relasjoner.

 

image3vh3v.png

Rita Småvik er rådgiver/ psykiatrisk sykepleier/ fagkoordinator vold, overgrep og selvmordsforebygging og arbeider mest med forebygging av selvmord og selvskading, psykososial beredskap og vold og overgrep.

 

image06cv5.png

Sandra Angelita Bergersen, spesialkonsulent v/RVTS Nord (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging), er barnehagelærer med master i spesialpedagogikk. Hun arbeider i sin ansettelse hos RVTS Nord med barnesamtaler og forebyggende opplæring til barn, vold og seksuelle overgrep, sitter også i konsultasjonsteamet om avdekking av vold og seksuelle overgrep mot barn, og kompetanseteamet om oppfølging av barn og unge med bekymringsfull eller krenkende seksuell atferd.

 

imageq9wm1d.png

Jens Severin Salamonsen, spesialkonsulent v/ RVTS Nord er barnevernspedagog, familieterapeut og sinnemestringsterapeut og har arbeidet i RVTS siden oppstart i 2006. Han har klinisk praksis fra barne- og ungdomspsykiatri og barneverninstitusjon med fokus på familie- og nettverksarbeid, og har i sin ansettelse ved RVTS arbeidet med sinnemestring i gruppe- og individualterapi. Kompetanseutvikling i tjenesteapparatet på bekymringssamtalen med barn som kan være utsatt for vold og seksuelle overgrep er et temaområde som han har arbeidet særskilt med.

 

image8ezr.png

Redd Barnas arbeid er for viktig til å overlates bare til de voksne. Derfor samlet Redd Barna i 2016 en engasjert gjeng barn og unge fra hele landet som ble våre Barne- og ungdomsambassadører. Hanna og Julie bruker sine stemmer for å fortelle at alle barn er like mye verdt og har de samme rettigheter. De har gjentatte ganger snakket med ordføreren i Trondheim, laget kampanje-filmer, blitt intervjuet av media og holdt taler og innlegg med fokus på barns rettigheter. De er opptatt av at alle barn skal være trygge og få sine rettigheter oppfylt uansett hvem de er og hvor de bor.

 

imageur98.png

Forandringsfabrikken kunnskapssenter har som mål at kunnskapen barn har om systemene laget for dem, bidrar til å forbedre barnehager, skoler og hjelpesystemene for barn. Forandringsfabrikken er en stiftelse, med fabrikkarbeidere som reiser rundt i landet og henter inn erfaringer og råd fra barn om systemene de er i. Barn inviteres med i undersøkelser
og erfaringene og rådene de bidrar med oppsummeres til kunnskap direkte fra barn. Dette vil være supplement til forskning, på tema som er viktige for barn og unge. Målet er at barn og unge opplever systemene laget for dem, som trygge, nyttige og samarbeidende med dem.

Forandringsfabrikken legger til rette for at barn og unge selv presenterer kunnskapen til de som kan forandre. En proff er en ung som har deltatt i en av undersøkelsene og som bidrar til å løfte fram kunnskapen fra barn, til politikere, byråkrater, fagfolk og studenter.

Påmeldingsfrist 16. oktober.

Dato:
20. oktober 2020 09.00 - 21. oktober 2020 14.30
Sted:
Teams
Arrangør:
Fylkesmannen og RVTS
Målgruppe:
Alle som jobber med barn og unge