Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

 

 

Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
februar 2021
02. feb 5 Oppvekst- o barnevernavdelingen Etterutdanning for ledere i voksenopplæringen - del 3 Digitalt på Zoom
02. feb - 04. feb 5 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Forvaltningsloven og motorferdselsregelverket Digitalt på Teams
03. feb 5 Arbeids- og velferdsdirektoratet Ekspertkurs økonomisk rådgiving Teams
08. feb 6 Statsforvalteren og Utdanningsdirektoratet Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende fellesskap i barnehage og skole Digitalt
09. feb - 10. feb 6 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Vintermøtet 2021 Digitalt
17. feb 7 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Motorferdsel: Skader og ulemper Digitalt på Teams
Dato Arrangement
februar 2021
02. feb Etterutdanning for ledere i voksenopplæringen - del 3
02. feb - 04. feb Forvaltningsloven og motorferdselsregelverket
03. feb Ekspertkurs økonomisk rådgiving
08. feb Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende fellesskap i barnehage og skole
09. feb - 10. feb Vintermøtet 2021
17. feb Motorferdsel: Skader og ulemper