Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

 

 

Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
februar 2021
25. feb 8 Matstrategigruppa i Troms og Finnmark Mat fra Troms og Finnmark Teams - nettseminar
mars 2021
04. mar 9 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Motorferdsel: Naturmangfoldloven Digitalt på Teams
04. mar - 19. mar 9 - 11 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Obligatorisk kurs og gruppeveiledning for turnusleger i Finnmark Hammerfest, Skaidi og Kirkenes
10. mar 10 Statsforvalteren i Troms og Finnmark og Troms landbruksfaglige senter, bondelagene og bonde og småbrukarlagene i Troms og Finnmark Matjorda - verdt å ta vare på Nettseminar
11. mar 10 Statsforvalterne i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag Nettseminar for foresatte - retten til samiskopplæring Digitalt på Teams
april 2021
20. apr - 21. apr 16 Statsforvaltarane i Trøndelag og Vestland, i samarbeid med statsforvaltarane i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal og Rogaland Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgiving Digitalt – nettmøte i Teams
mai 2021
10. mai - 11. mai 19 Statsforvaltarane i Trøndelag og Vestland, i samarbeid med statsforvaltarane i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal og Rogaland Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgiving Digitalt – nettmøte i Teams
juni 2021
08. jun - 09. jun 23 Statsforvaltarane i Trøndelag og Vestland, i samarbeid med statsforvaltarane i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal og Rogaland Videregående kurs i økonomisk rådgiving Digitalt – nettmøte i Teams
Dato Arrangement
februar 2021
25. feb Mat fra Troms og Finnmark
mars 2021
04. mar Motorferdsel: Naturmangfoldloven
04. mar - 19. mar Obligatorisk kurs og gruppeveiledning for turnusleger i Finnmark
10. mar Matjorda - verdt å ta vare på
11. mar Nettseminar for foresatte - retten til samiskopplæring
april 2021
20. apr - 21. apr Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgiving
mai 2021
10. mai - 11. mai Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgiving
juni 2021
08. jun - 09. jun Videregående kurs i økonomisk rådgiving