Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
september 2022
29. sep - 30. sep 39 Statsforvalteren i samarbeid med RVTS Nord og Vadsø kommune Nettverkssamling psykososiale kriseteam Finnmark Scandic hotell, Vadsø
oktober 2022
01. okt 39 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Statsborgerseremoni i Tromsø Clarion Hotel The Edge
02. okt 39 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Statsborgerseremoni i Skibotn Skibotnhallen i Skibotn
04. okt 40 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Nettseminar: Sosialtjenesteloven § 19 Nettseminar
05. okt - 06. okt 40 Oppvekst - og barnevern, barnehageseksjonen Fagsamling for barnehager i Troms og Finnmark Alta og Tromsø
10. okt - 17. okt 41 - 42 Statsforvalteren i Nordland Digitalt kurs i produksjon av biogass Digitalt, Teams
19. okt - 21. okt 42 Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvaltaren i Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland Videregående kurs i økonomisk rådgiving Digitalt - Nettmøte i Teams
19. okt - 20. okt 42 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Fagseminar for lærere som underviser i kvensk eller finsk som andrespråk Clarion Collection Hotel Aurora i Tromsø
20. okt 42 Oppvekst - og barnevernsavdelingen Fylkessamling for kommunene Kvænangen, Karlsøy, Nordreisa, Balsfjord, Sørreisa , Tromsø og skolene skolene Øvergård Montesorriskole og Tromsø Internasjonale School Scandic Ishavshotel, Tromsø
22. okt 42 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Statsborgerseremoni i Hammerfest Scandic Hotel Hammerfest
23. okt 42 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Statsborgerseremoni i Alta Scandic Hotel Alta
25. okt - 26. okt 43 Statsforvalteren i Nordland, og Statsforvalteren i Troms og Finnmark Studietur fornybar energi Oslo/Viken/ Vestfold og Telemark
25. okt 43 Statsforvalteren i Nordland og Troms og Finnmark i samarbeid med Utdanningsdirektoratet Webinar for potensielle sensorer sentralt gitt eksamen grunnskolen vår 2023 Digitalt - teams
26. okt - 27. okt 43 Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Statsforvalteren i Nordland og KS Høstkonferansen 2022 Scandic Havet, Bodø
29. okt 43 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Statsborgerseremoni på Finnsnes Finnsnes kulturhus
30. okt 43 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Statsborgerseremoni i Harstad Quality Hotel Harstad
november 2022
01. nov 44 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Nettseminar: Frivillig/tvungen forvaltning og vergemål Nettseminar
02. nov - 03. nov 44 Statsforvalteren i Troms og Finnmark i samarbeid med flere Rus- og psykisk helseforum Troms og Finnmark Scandic Isahvshotel Tromsø
04. nov 44 Helse- og omsorgsdepartementet i samarbeid med Statsforvalteren i Troms og Finnmark Invitasjon til Regionalt innspillsmøte om opptrappingsplan psykisk helse Scandic Ishavshotel Tromsø
08. nov - 11. nov 45 Statsforvalterne i Nordland, Møre og Romsdal, Vestland og Oslo og Viken Inn på tunet-uka (uke 45) Nettseminar
08. nov - 09. nov 45 Statsforvalteren i Troms og Finnmark og Troms og Finnmark fylkeskommune Plan- og byggesakskonferansen Tromsø 2022 Scandic Ishavshotell Tromsø
08. nov - 09. nov 45 Statsforvalteren i samarbeid med RVTS Nord og Senja kommune Samling for psykososiale kriseteam Finnsnes
12. nov 45 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Statsborgerseremoni i Kirkenes Scandic Hotell Kirkenes
13. nov 45 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Statsborgerseremoni i Vadsø Scandic hotell Vadsø
14. nov - 15. nov 46 Oppvekst og barnevernavdelingen Etterutdanning for lærere og ledere i norskopplæring, grunnskole og videregående opplæring for voksne 2022/2023 Tromsø
16. nov 46 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Digitalt møte om tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring Digitalt
21. nov - 22. nov 47 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Fagsamling for Statsforvaltere om motorferdsel i utmark Scandic Ishavshotell Tromsø
24. nov - 25. nov 47 RKBU Nord, Statsforvalteren Nettverkssamling for kommunepsykologer og ledere 2022 UiT Norges Arktiske Universitet, Campus Tromsø
desember 2022
05. des - 07. des 49 Statsforvaltaren i Trøndelag og Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal og Rogaland Videregående kurs i økonomisk rådgiving Digitalt - Nettmøte i Teams
06. des 49 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Nettseminar: Spørretime Nettseminar
februar 2023
27. feb - 28. feb 9 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Vintermøtet 2023 Tromsø
Dato Arrangement
september 2022
29. sep - 30. sep Nettverkssamling psykososiale kriseteam Finnmark
oktober 2022
01. okt Statsborgerseremoni i Tromsø
02. okt Statsborgerseremoni i Skibotn
04. okt Nettseminar: Sosialtjenesteloven § 19
05. okt - 06. okt Fagsamling for barnehager i Troms og Finnmark
10. okt - 17. okt Digitalt kurs i produksjon av biogass
19. okt - 21. okt Videregående kurs i økonomisk rådgiving
19. okt - 20. okt Fagseminar for lærere som underviser i kvensk eller finsk som andrespråk
20. okt Fylkessamling for kommunene Kvænangen, Karlsøy, Nordreisa, Balsfjord, Sørreisa , Tromsø og skolene skolene Øvergård Montesorriskole og Tromsø Internasjonale School
22. okt Statsborgerseremoni i Hammerfest
23. okt Statsborgerseremoni i Alta
25. okt - 26. okt Studietur fornybar energi
25. okt Webinar for potensielle sensorer sentralt gitt eksamen grunnskolen vår 2023
26. okt - 27. okt Høstkonferansen 2022
29. okt Statsborgerseremoni på Finnsnes
30. okt Statsborgerseremoni i Harstad
november 2022
01. nov Nettseminar: Frivillig/tvungen forvaltning og vergemål
02. nov - 03. nov Rus- og psykisk helseforum Troms og Finnmark
04. nov Invitasjon til Regionalt innspillsmøte om opptrappingsplan psykisk helse
08. nov - 11. nov Inn på tunet-uka (uke 45)
08. nov - 09. nov Plan- og byggesakskonferansen Tromsø 2022
08. nov - 09. nov Samling for psykososiale kriseteam
12. nov Statsborgerseremoni i Kirkenes
13. nov Statsborgerseremoni i Vadsø
14. nov - 15. nov Etterutdanning for lærere og ledere i norskopplæring, grunnskole og videregående opplæring for voksne 2022/2023
16. nov Digitalt møte om tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring
21. nov - 22. nov Fagsamling for Statsforvaltere om motorferdsel i utmark
24. nov - 25. nov Nettverkssamling for kommunepsykologer og ledere 2022
desember 2022
05. des - 07. des Videregående kurs i økonomisk rådgiving
06. des Nettseminar: Spørretime
februar 2023
27. feb - 28. feb Vintermøtet 2023