Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
mai 2022
23. mai - 24. mai 21 Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvaltaren i Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland Grunnkurs i økonomisk rådgiving Digitalt - Nettmøte i Teams
24. mai 21 Sosial- og familieseksjonen Nettseminar: Saksbehandlingsregler ved behandling av saker etter sosialtjenesteloven Teams
24. mai 21 Partnerskapet for Lokalmat i Troms og Finnmark Trygg mat Teams
31. mai - 01. jun 22 Statsforvalteren i Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark, Sametinget, RVTS-Midt og RVTS-Nord Barns beste – forebygging av vold og overgrep mot barn og unge Digitalt
juni 2022
07. jun 23 Sosial- og familieseksjonen Nettseminar: Spørretime Teams
07. jun 23 Skoleseksjonen hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark Fagdag for aktører i tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling i skole Radisson Blu Hotel, Tromsø
08. jun - 09. jun 23 Statsforvalteren i Troms og Finnmark ved barnevernseksjonen Barnevernledersamling 2022 The Edge, Tromsø
16. jun 24 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Motorferdsel i utmark: Erfaring fra kommuner og direktehjemler Digital på Teams
21. jun 25 Arrangementet er et samarbeid mellom Statsforvalteren i Troms og Finnmark og UiT, institutt for lærerutdanning og pedagogikk. En god barndom varer hele livet - inkluderende barnehagemiljø Tromsø - UiT Auditorium 1, Teorifagbygget Hus 1
august 2022
16. aug - 18. aug 33 Nord-Norges Skogmannsforbund Skog i nord 22. Økende ressurser gir nye muligheter Alta
oktober 2022
18. okt - 19. okt 42 Statsforvalteren i Nordland og Troms og Finnmark i samarbeid med Rio, Marborg, Korus Nord,Nordlandssykehuset og NAPHA Samling for erfaringskonsulenter og deres ledere i Bodø 18.-19. oktober Bodø
19. okt - 21. okt 42 Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvaltaren i Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland Videregående kurs i økonomisk rådgiving Digitalt - Nettmøte i Teams
desember 2022
05. des - 07. des 49 Statsforvaltaren i Trøndelag og Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal og Rogaland Videregående kurs i økonomisk rådgiving Digitalt - Nettmøte i Teams
Dato Arrangement
mai 2022
23. mai - 24. mai Grunnkurs i økonomisk rådgiving
24. mai Nettseminar: Saksbehandlingsregler ved behandling av saker etter sosialtjenesteloven
24. mai Trygg mat
31. mai - 01. jun Barns beste – forebygging av vold og overgrep mot barn og unge
juni 2022
07. jun Nettseminar: Spørretime
07. jun Fagdag for aktører i tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling i skole
08. jun - 09. jun Barnevernledersamling 2022
16. jun Motorferdsel i utmark: Erfaring fra kommuner og direktehjemler
21. jun En god barndom varer hele livet - inkluderende barnehagemiljø
august 2022
16. aug - 18. aug Skog i nord 22. Økende ressurser gir nye muligheter
oktober 2022
18. okt - 19. okt Samling for erfaringskonsulenter og deres ledere i Bodø 18.-19. oktober
19. okt - 21. okt Videregående kurs i økonomisk rådgiving
desember 2022
05. des - 07. des Videregående kurs i økonomisk rådgiving