Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
mai 2021
10. mai - 11. mai 19 Statsforvaltarane i Trøndelag og Vestland, i samarbeid med statsforvaltarane i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal og Rogaland Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgiving Digitalt – nettmøte i Teams
12. mai 19 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Motorferdsel: Nasjonal forskrift § 5 b og c Digitalt på Teams
26. mai - 27. mai 21 Statsforvalteren og RVTS Barnets beste: Forebygging av vold og overgrep mot barn og unge Digitalt
27. mai - 28. mai 21 Statsforvalteren i Troms og Finnmark og Troms og Finnmark fylkeskommune Reguleringsplankonferansen 2021 Digitalt, fylkeskommunens Web-TV
juni 2021
08. jun - 09. jun 23 Statsforvaltarane i Trøndelag og Vestland, i samarbeid med statsforvaltarane i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal og Rogaland Videregående kurs i økonomisk rådgiving Digitalt – nettmøte i Teams
09. jun 23 Arrangementet er et samarbeid mellom Statsforvalteren i Troms og Finnmark og UiT, institutt for lærerutdanning og pedagogikk. Kompetansekartlegging i barnehagen – fra teori til praksis Digitalt på Zoom
Dato Arrangement
mai 2021
10. mai - 11. mai Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgiving
12. mai Motorferdsel: Nasjonal forskrift § 5 b og c
26. mai - 27. mai Barnets beste: Forebygging av vold og overgrep mot barn og unge
27. mai - 28. mai Reguleringsplankonferansen 2021
juni 2021
08. jun - 09. jun Videregående kurs i økonomisk rådgiving
09. jun Kompetansekartlegging i barnehagen – fra teori til praksis