Organisasjon og ledelse

Statsforvalterens fellestjenester ledes av direktør Margot Telnes. I tillegg har organisasjonen syv avdelingsdirektører.

Publisert 12.12.2018, Sist endret 04.05.2021

Her er Statsforvalterens fellestjenester sitt organisasjonskart, som trådde i kraft 1. november 2019.

Ved å trykke her finner du kontaktinformasjon til oss.

 

organisasjonskart 1. november 2019.jpg