Hvorfor jobbe i STAF?

Når du jobber i STAF, er du med på å forenkle og digitalisere staten, både for ansatte hos statsforvalterne og for Norges innbyggere. Hos oss får du en meningsfull jobb i et moderne, framtidsrettet og inkluderende miljø.

Hvorfor jobbe i STAF?

Statsforvalterens fellestjenester (STAF) jobber for et enklere møte med offentlige tjenester. Når du jobber i STAF er du med på å utvikle digitale løsninger som gir en enklere hverdag – både for de omtrentlig 2600 statsforvalteransatte og for Norges innbyggere.

Vi bidrar til at statsforvalterne utfører sine samfunnsoppdrag, og vi er en pådriver for digitalisering. Når du jobber i STAF, er du med hele løpet når vi effektiviserer og forbedrer. Du får være med på det store digitaliseringsløftet i staten.

Jobb med oppgaver som er viktige for samfunnet

STAF skaper brukervennlige, digitale løsninger som gjør at statsforvalterne kan utføre sine oppgaver enda mer effektivt, og som gir kommuner og innbyggere gode tjenester. Innovasjon og utvikling er sentralt i vårt arbeid.

Under koronaepidemien utviklet vi løsningen som gjorde det enkelt for kommuner og statsforvaltere å rapportere smittetall. Slik fikk de raskt oversikt og se utviklingen i smittesituasjonen i sine områder, og iverksette de nødvendige tiltakene.

Vi jobber nært sammen med statsforvalterne og andre statlige etater. Eksempelet over ble utviklet sammen med blant annet tre statsforvalterembeter, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Gode karrieremuligheter

STAF er en arbeidsplass der du får utvikle deg hele tiden, både kompetanse- og karrieremessig. Hos oss får du faglige utfordringer, og muligheten til å utvikle digitale tjenester som brukes av store deler av Norges innbyggere. Du får delta i hele utviklingsløpet, fra idéen oppstår til lansering.

Enten du har mange års erfaring eller er nyutdannet, får du delta på kurs, seminarer og samlinger som vil gi deg ny kunnskap. Når vi gjennomfører utviklingsprosjekt har vi med deltakere med forskjellige bakgrunner, slik at vi får god involvering og utviklingstempo. Å jobbe i STAF gir deg bredde og karriere få andre statlige eller private bedrifter kan sammenlikne med.

Godt arbeidsmiljø og trivelige kollegaer

Du vil også få et godt arbeidsmiljø med trivelige kolleger som tar deg godt imot. Vi har flere sosiale og faglige sammenkomster, både fysisk og på Teams, i løpet av året. I tillegg får du

  • en fleksibel arbeidshverdag. Vi har fleksitidsordning som gir deg mulighet til å opparbeide avspaseringstimer, og sommer- og vintertid.  
  • to timer trening i arbeidstiden hver uke.
  • mulighet for hjemmekontor. I tillegg til å være en del av våre gode kontormiljøer, kan du jobbe hjemmefra to dager i uka. 

 

Om trivsel: sitat frå ein nytilsett, etter fire månader:

"I løpet av mine fire første månader i STAF, lo eg meir på jobb enn i mine 7 år i forrige jobb."

Ledige stillinger

Vi har for tiden ingen ledige stillinger