Digitale tenester

Statsforvaltarens fellestenester utviklar digitale tenester som skal vere enkle å bruke, og er effektive og pålitelege.

Publisert 28.11.2018, Sist endret 04.05.2021

Statsforvaltarens fellestenester leverer IKT-tenester til alle statsforvaltarane. Dei digitale tenestene våre blir utvikla i nært samarbeid med fagmiljøa hos statsforvaltarene.

Her kan du sjå oversikt over digitale tenester hos statsforvaltaren.

Statsforvaltarane samarbeider også med andre offentlege etatar. Nokre av dei digitale tenestene hos statsforvaltaren ligg derfor hos andre, som til dømes Altinn og Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.