Vedvarende fullmakter

Hvis du skulle komme i den situasjonen at du blir alvorlig svekket og ikke i stand til å ivareta dine egne interesser, vil alminnelige fullmakter ofte falle bort. 

Publisert 05.04.2019, Sist endret 13.12.2021

En fremtidsfullmakt skal benyttes en gang i fremtiden når du er blitt så dårlig fungerende av demens eller annen alvorlig sykdom at du ikke greier å ivareta dine egne interesser selv. En vedvarende fullmakt derimot, kan først brukes som en vanlig fullmakt, og deretter gå over til å fungere som en fremtidsfullmakt. 

Hvis du har signert en vedvarende fullmakt og ønsker at den en gang i fremtiden eventuelt også skal fungere som din fremtidsfullmakt, må fullmakten oppfylle formkravene til en fremtidsfullmakt. Den vedvarende fullmakten vil da kunne benyttes som alminnelig fullmakt frem til du eventuelt blir for syk eller dement til selv å ivareta dine interesser.

Det er først når den vedvarende fullmakten ikke lenger kan benyttes som alminnelig fullmakt, men som fremtidsfullmakt, at Statsforvalteren kan stadfeste ikrafttredelsen.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.