Varsel til pårørende

Pårørende til fullmaktsgiver må varsles når en fremtdsfullmakt skal trå i kraft. 

Publisert 03.05.2019, Sist endret 13.12.2021

Før Statsforvalteren kan stadfeste en fremtidsfullmakt, må du som fullmektig ta ansvar for at pårørende til fullmaktsgiver blir varslet om fremtidsfullmaktens innhold og ikrafttredelse.

Dersom det er vanskelig å legge ved signert dokumentasjon på at pårørende er varslet, for eksempel fordi nærstående nekter å underskrive eller er utilgjengelig, kan du legge ved dokumentasjon på at det er sendt rekommandert brev til personen(e). Sendingen må da inneholde informasjon om fremtidsfullmaktens innhold og opplyse om at fullmakten er trådt i kraft. Kopi av brevet, og kopi av kvittering på rekommandert sending, legges ved søknaden til Statsforvalteren.

Annen dokumentasjon, for eksempel kopi av e-postkorrespondanse, vil bare unntaksvis bli godtatt som bevis på at pårørende er varslet.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.