Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Hvilke smitteverntiltak skal skoler følge?

Trafikklysmodellen med grønt, gult og rødt nivå beskriver hvilke smitteverntiltak skolene skal følge. Modellen er laget for å unngå at barnehager og skoler må stenges igjen. 

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 13.11.2020

Rødt tiltaksnivå skal innføres på videregående skoler i kommuner med høyt smittenivå. Det skal ikke brukes som et forebyggende tiltak.

Les mer om dette på UDIR sine sider www.udir.no