Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Søk om tilskudd til opplæring i tegnspråk

Barnehager og skoler som planlegger å gi opplæring i tegnspråk, kan søke UDIR om tilskudd. Søknadsfristen er 1. november 2020.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 12.10.2020

Tilskuddet gjelder for søsken av døve eller tegnspråklige barn, og for barn av døve eller tegnspråklige foreldre.

Søknadsfristen er 1. november 2020.

Les mer om tilskuddet på Utdanningsidrektoratets sider, lenke i høyremarkegen. Søknadskjema er digitalt og er lenket i høyremargen.