Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Veileder om bruk av kommunale karantene- og innreiseregler

Kommuner som beslutter å innføre slike regler må unngå å ramme lokal verdiskapning og viktige samfunnsfunksjoner. Den nye veilederen er førende for Fylkesmannens lovligkontroll av vedtak.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 30.03.2020

Regjeringen mener det ikke er behov for at kommunene innfører egne karanteneregler i tillegg til gjeldende nasjonale regler. Kommuner som likevel velger å lage egne regler får i veilederen en tydelig forklaring på hva smittevernloven gir kommunene adgang til å regulere.

Veilederen viser hvordan lokale regler om karantene og innreise bør utformes. Det bør blant annet gis unntak for kritiske samfunnsfunksjoner og pendlere for å kunne holde hjulene i gang i samfunnet. Heller ikke barn som har delt bosted i ulike kommuner bør rammes av kommunale karantene- og innreiseregler.

Det er dessuten nødvendig at kommunene har god dialog lokalt med alle berørte parter. For eksempel bør kommuner innenfor samme bo- og arbeidsmarkedsregion sikre like regler.

Den nye veilederen er et viktig dokument også for fylkesmennene. Veilederen legges til grunn når Fylkesmannen skal utføre lovligkontroll av et kommunalt vedtak om karantene- eller innreiseregler.

Les veileder til kommunene om lokale karanteneregler eller innreiserestriksjoner i forbindelse med utbruddet av Covid-19.