Søk penger til å rydde opp i marin forsøpling

Vil du ta et tak? 65 millioner kroner skal deles ut fra Miljødirektoratet til lag, organisasjoner og bedrifter som vil rydde opp i marin forsøpling. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 15.01.2019

Alt fra friluftsråd og avfallsselskap fikk innvilget pengestøtte til dette arbeidet i 2018.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for å søke midler er 31. januar 2019.

Følgende tiltak kan søke støtte

Pengene kan gå til opprydding langs strender, elver og i vassdrag.

Det kan søkes støtte til koordinering av ryddeaksjoner, transport og innlevering av avfallet til godkjent mottak, inkludert fjerning av eierløse fritidsbåter.

Prosjekter som har en forebyggende effekt, kan også få støtte. Det gjelder for eksempel informasjons- og veiledningsmateriell, holdningskampanjer og workshops. Det kan også søkes støtte til metodeutvikling som bidrar til mer effektiv opprydding av marin forsøpling over hele landet.

Minste søknadsbeløp er 300 000 kroner.

Disse kan søke

Frivillige og ideelle organisasjoner og stiftelser registrert i enhetsregisteret.

Private bedrifter, selvstendige kommunale og interkommunale selskaper (for eksempel avfallsselskaper) og samarbeidsorganer (for eksempel friluftsråd).

Offentlige organer, privatpersoner og enkeltpersonforetak kan ikke søke støtte fra denne ordningen.

Søk penger hos Miljødirektoratet. Fristen er 31. januar 2019.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Plastproblemet

Hvert år havner 8-12 millioner tonn plastsøppel i havet. Neste generasjon vil får mer plast, enn fisk i garna, i følge World Economic Forum.

Opprydding av plast er spesielt viktig på grunn av den lange nedbrytningstida. Å forhindre marin forsøpling er også viktig med tanke på turisme og rekreasjon i Troms og Finnmark.  

Vi får stadig flere nedslående forskningsresultater om konsekvensene av forurensninga:

Plast kan bli spist av fisk og andre dyr som forveksler det med mat. For eksempel ble plast nylig påvist i fire av fem blåskjell langs norskekysten. Inntak av plast kan gi indre skader, metthetsfølelse og hindre opptak av næring. I en ny studie ble det påvist at små plastpartikler som ble spist av fisk kan gå over i hjernen og føre til at fisken endrer adferd. I tillegg kan dyr sette seg fast i plast, tauverk og spøkelsesgarn.

Garn funnet i Risøya naturreservat utenfor Kvaløya.
Garn funnet i Risøya naturreservat utenfor Kvaløya.