Saksbehandlingstid på vergemålsavdelingen

Avdelingen prioriterer sakene etter de føringer vi har fra våre overordnede instanser. Det som avgjør hvor lang tid det tar å behandle sakstypen avhenger blant annet av totalt antall saker og hvilke andre oppgaver vi har, herunder å besvare henvendelser fra publikum.

Publisert 04.07.2019, Sist endret 24.05.2022

Vi har stor forståelse for at du lurer på når vi skal behandle saken din. Du oppfordres likevel til å ikke kontakte oss dersom fristen ikke er overskredet. All arbeidstid vi bruker på å sjekke saken din, vil vi bruke på å behandle saker raskere.

For at vi skal kunne behandle saken innen fristen, må all informasjon og dokumentasjon vi trenger, være kommet inn til oss.

Det du kan gjøre for at din sak skal behandles raskere, er å lese eventuelle brev vi har sendt deg. Her vil det stå hva vi trenger av dokumentasjon og opplysninger for å behandle saken din. Du oppfordres også til å lese våre informasjonsskriv. Hvis du har sendt inn mangelfull informasjon, bes du om å sende dokumenter og opplysninger så fort som mulig.

Hvis du har søkt om at Statsforvalteren skal samtykke til noe du skal gjøre på vegne av barnet ditt, må den eller de som har foreldreansvar samtykke. Det holder ikke at kun en foreldrene har samtykket dersom dere har felles foreldreansvar.

Oversikt over saksbehandlingstiden

Hva

Du kan regne med svar på saken innen følgende tid, etter vi mottok søknaden.

Opprett vergemål - voksne vergehavere 

3 måneder

Endre vergemålets omfang - voksne vergehavere

3 måneder

Bytte verge fordi verge ønsker seg fritatt – voksne vergehavere

2 måneder

Bytte av verge av andre grunner voksne vergehavere

 4 måneder

Oppheve vergemål - voksne vergehavere

1-3 måneder

Samtykke til pant, gjeldsstiftelse ved anskaffelse av trygdebil fra NAV – når all nødvendig dokumentasjon er mottatt – voksne og mindreårige vergehavere

1 måned

Samtykke til avkall på odel – voksne og mindreårige vergehavere

1-3 måneder

Samtykke til arveforskudd – voksne og mindreårige vergehavere

6 måneder

Samtykke til kjøp og salg av fast eiendom – voksne vergehavere

4 måneder

Andre saker hvor statsforvalteren skal samtykke til disposisjoner for eksempel: vergemålsloven §§ 39, 40, 42,43 – voksne vergehavere

4 måneder

Andre saker hvor statsforvalteren skal samtykke til disposisjoner, inkludert salg av fast eiendom, for eksempel: vergemålsloven §§ 11, 39, 40, 42, 43 – mindreårige vergehavere

4-6 måneder

Oppnevning av verge til barn uten en fungerende verge.

4 måneder

Oppnevning av midlertidig verge ved tilrettelagt avhør eller andre saker hvor barnet er uten foreldre på kjent sted

Løpende

Bruk av kapital – voksne og mindreårige vergehavere

4 uker

Godtgjøring – voksne og mindreårige vergehavere

2-3 måneder

Alle klager på våre vedtak

3 måneder

Stadfestelse av ikrafttredelse fremtidsfullmakt, jf. vergemålsloven § 84

1-2 måneder

 

Mine vergemål sier at saken min er ferdig behandlet raskere – hva er riktig?

For noen søknader vil du på mine vergemål kunne se at statsforvalteren har mottatt saken din. Her vil du også se en dato for når du kan forvente svar. Denne datoen lages automatisk av vårt saksbehandlersystem og vil ikke alltid være riktig.

Riktig saksbehandlingstid er det som står på våre hjemmesider.

Vi jobber for at riktig saksbehandlingstid også skal vises på mine vergemål.

Saken min haster – hva gjør jeg?

Bruk riktig skjema og pass på at du har med all nødvendig informasjon første gang du sender en henvendelse til oss. Med riktig informasjon vil Statsforvalteren kunne behandle saken din raskere. Du finner søknadsskjema på www.vergemal.no.

Hvis du har en sak som er under behandling og mener at den haster kan du sende en skriftlig henvendelse ved bruk av sikker melding. Når du sender inn opplysninger og dokumentasjon ved sikker innsendelse kan du trygt gi alle opplysninger på saken. Du kan også sende en begrunnelse for hvorfor saken din bør prioriteres til e-postadressen sfovpost@fylkesmannen.no. Det er viktig at du ikke oppgir sensitiv informasjon når du sender e-post.

I alle henvendelser må du huske å skrive saksid (vår referanse) eller hvem saken gjelder, hva du venter svar på og hvilke konsekvenser det kan få hvis den ikke blir behandlet raskt. Det er svært sjeldent at vi kan svare på når saken din blir ferdig behandlet dersom du ringer oss.  

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.