Kommunal jordvernstrategi - søk på midler

Søknadsfrist:
31. mai 2023 23.59
Målgruppe:
Kommuner
Ansvarlig:
Landbruksdirektoratet
Utbygging på jordbruksareal
Utbygging på jordbruksareal Foto: Lars Martin Julseth.

Kommunen kan søke Landbruksdirektoratet om støtte til å lage egen jordvernstrategi innen 31. mai 2023. 

Publisert 02.05.2023

Målet med en jordvernstrategi er å redusere omdisponeringen av dyrka og dyrkbar jord i kommunen. En kommunal jordvernstrategi kan være retningsgivende for kommunens areal- og samfunnsplanlegging og landbruksforvaltning. 

Kommunen kan søke midler til å lage jordvernstrategi

På Landbruksdirektoratets nettside finnes informasjon og en veileder om formålet med ordningen, krav til søknaden, kriterier for tildeling, hva en kommunal jordvernstrategi bør inneholde, og hvordan prosessen bør være. Lenke til søknadsskjema ligger også der.

Søknadsfristen er 31. mai 2023. 

Potten er i år økt til 1,466 millioner. Vær oppmerksom på at det er et begrenset antall kommuner som får støtte gjennom ordningen.

Hvorfor er jordvernstrategier viktige?

En jordvernstrategi vil skape oppmerksomhet og bevissthet om dyrka og dyrkbar jord, og gi kunnskap om arealenes verdi.

Kommunene er lokal planmyndighet og forvalter framtidig bruk av landets jordbruksarealer gjennom vedtak av kommunale arealplaner. Det er derfor avgjørende at kommunene har god kjennskap til både nasjonal og lokal verdi av arealene i sin kommune.

Søknadsfrist:
31. mai 2023 23.59
Målgruppe:
Kommuner
Ansvarlig:
Landbruksdirektoratet