Tilskudd til drift av beite- og sankelag og søknad om rovvilterstatning

Søknadsfrist:
1. november 2022 23.59
Målgruppe:
Beite- og sankelag
Ansvarlig:
Landbruksavdelingen
Hvem kan søke:
Beite- og sankelag

Fristen for å søke er 1. november for begge ordningene.

Publisert 11.10.2022

Tilskudd til drift av beite- og sankelag i Oslo og Viken

Søknad sendes elektronisk via Altinn. Beitelaget er berettiget tilskudd selv om beiteområdet omfatter både innmarksbeite og utmark. 

Erstatning for tap av husdyr til rovvilt

Søknad sendes elektronisk via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Mer om ordningen finner du i egen nettsak. 

Les mer i brevet vi sendte beite- og sankelagene i Oslo og Viken 7. oktober 2022.

Søknadsfrist:
1. november 2022 23.59
Målgruppe:
Beite- og sankelag
Ansvarlig:
Landbruksavdelingen
Hvem kan søke:
Beite- og sankelag