Skjønnsmidler til vertskommuner i forbindelse med den ukrainske flyktningsituasjonen

Søknadsfrist:
3. november 2022
Målgruppe:
Vertskommuner med asylmottak og /eller kommuner med avtale om alternativ mottaksplass
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Oslo og Viken

Stortinget har vedtatt å øke skjønnsrammen til vertskommuner som har vesentlige utgifter til ukrainske flyktninger i mottaksfasen med 170 millioner kroner. Vertskommuner kan søke statsforvalteren om skjønnsmidler innen 3. november. 

Publisert 01.07.2022

For fullstendig utlysning viser vi til informasjonsbrevet vårt av 28.06.2022.

Mål for ordningen

Det er forventet at antallet flyktninger i Norge som følge av krigen i Ukraina vil øke raskt fremover. Målet for ordningen er å kompensere vertskommuner som har vesentlige utgifter til ukrainske flyktninger i mottaksfasen som ikke blir dekket av vertskommunetilskuddet, eller av andre statlige tilskudd.

Hva dekkes av tilskuddsordningen

Det er faktiske dokumenterte utgifter knyttet til flyktninger som er registrert med opphold i kommunen, som går vesentlig utover det UDIs tilskudd til vertskommuner for asylmottak, inkludert tilskudd til alternativ mottaksplass (AMOT), eller andre statlige tilskudd, som dekkes av ordningen.

Utgiftene som kommunene kan søke om kompensasjon for, gjelder utgifter til lovpålagte tjenester, hovedsakelig innenfor helse- og barnevernsområdet. Utgifter til skolesektoren holdes utenfor, siden Kunnskapsdepartementet har egne tilskuddsordninger til dette. Vi gjør oppmerksom på at vi har utvidet søknadsfristen for følgende tilskuddsordning: Opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge til 1. oktober.

Det gis ikke skjønnsmidler basert på anslag.

Søknadsfrist:
3. november 2022
Målgruppe:
Vertskommuner med asylmottak og /eller kommuner med avtale om alternativ mottaksplass
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Oslo og Viken