Eiere og styrere kan søke om tilskudd til tiltak for økt kompetanse med samisk innhold i barnehagen

Søknadsfrist:
31. august 2022 23.59
Målgruppe:
Eiere og styrere av offentlige og private barnehager i Oslo og Viken
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Hvem kan søke:
Eiere og styrere av offentlige og private barnehager i Oslo og Viken
Rapporteringsfrist:
31. august 2022 23.59

Eiere og styrere av offentlige og private barnehager i Oslo og Viken kan søke om tilskudd til kompetanseutvikling for å styrke barnehagens arbeid med samisk innhold.

Publisert 06.06.2022

Statsforvalteren i Oslo og Viken har 100 000 kroner til dette tiltaket for barnehageåret 2022-2023.

Søknadsfrist for tilskudd 2022-2023

Alle barnehager i Oslo og Viken kan søke om dette tilskuddet.

Søknadsfristen er 31. august 2022. Du finner søknadsskjema under fanen «Lenker».

Rapporteringsfrist for tilskudd 2021-2022

Barnehager som mottok denne typen tilskudd for 2021-2022 må rapportere for disse midlene før søknad om nytt tilskudd for 2022-2023 blir behandlet.                                                     

Rapporteringsfristen er 31. august 2022. Du finner rapporteringsskjema under fanen «Lenker».

Kompetanseutvikling for å styrke barnehagens arbeid med samisk innhold

Alle barnehager skal synliggjøre samisk kultur og bidra til at barn kan utvikle respekt og fellesskapsfølelse for det samiske mangfoldet.

Kompetanseutviklingen skal foregå i den enkelte barnehage, involvere hele personalet og ledes av barnehagens styrer. Kompetanseutviklingen kan være et samarbeid mellom flere barnehager.

Kompetanseutviklingen skal styrke barnehagens arbeid med implementering av rammeplanens innhold og føre til utvikling og endring av barnehagens praksis.

Eier og barnehagens ledelse må

  • i fellesskap planlegge og legge til rette for kompetanseutvikling for alle grupper ansatte i barnehagen
  • involvere de ansatte i planleggingen av kompetanseutvikling

Kunnskapsdepartementets strategi Barnehager mot 2030 tydeliggjør alle barnehagers forpliktelse til å arbeide aktivt med samisk innhold, og påpeker følgende om barnehagers arbeid med samisk innhold i rammeplanen:

For å kunne ivareta det samiske innholdet i rammeplanen, både i samiske barnehager og andre barnehager med samiske barn, må barnehagene ha nødvendig kompetanse i og om samisk språk og kultur. Norske barnehager skal synliggjøre samisk kultur og bidra til at barna kan utvikle respekt og fellesskapsfølelse for det samiske mangfoldet. (Barnehager mot 2030, s. 14)

Bruk av tilskudd og rapportering for mottatte midler

Tilskuddet skal brukes i løpet av barnehageåret 2022-2023.

Mer informasjon om frist for rapportering og eget rapporteringsskjema for Oslo og Viken blir publisert på vår nettside våren/sommeren 2023.