Tilskuddsordning for kommunale jordvernstrategier

Søknadsfrist:
30. juni 2022 23.59
Målgruppe:
Kommuner
Ansvarlig:
Landbruksdirektoratet
Hvem kan søke:
Kommuner
Utbygging på jordbruksareal
Utbygging på jordbruksareal Foto: Lars Martin Julseth.

Landbruksdirektoratet har utlyst midler til utarbeiding av kommunale jordvernstrategier. Søknadsfristen er 30. juni 2022.

Publisert 19.04.2022

Hovedhensikten med en kommunal jordvernstrategi er å gi økt kunnskap og oppmerksomhet om jordbruksarealene i kommunen, og bidra til å redusere omdisponeringen av disse arealene på kort og lang sikt.

Det er satt av 1 million kroner til ordningen i statsbudsjettet for 2022. 

Venstre flyfoto viser fulldyrka jordbruksareal. Høyre flyfoto viser planlagt boligområde på arealet. (Kartproduksjon: Statsforvalteren i Oslo og Viken. Kilde: Norge digitalt)
Venstre flyfoto viser fulldyrka jordbruksareal. Høyre flyfoto viser planlagt boligområde på arealet. (Kartproduksjon: Statsforvalteren i Oslo og Viken. Kilde: Norge digitalt)

Hvem kan søke?

Kommuner kan søke om tilskudd. Søknadsfristen er 30. juni 2022.

Søknadsskjema og mer informasjon om ordningen finner du på Landbruksdirektoratets nettsider

 

Les mer i vår nettsak om jordvernbrevet som ble sendt ut fra LMD/KDD 23. mars i år

Søknadsfrist:
30. juni 2022 23.59
Målgruppe:
Kommuner
Ansvarlig:
Landbruksdirektoratet
Hvem kan søke:
Kommuner