Tilskudd til opplæring i samisk i videregående

Søknadsfrist:
15. mai 2022 23.00
Målgruppe:
Samer i videregående opplæring
Ansvarlig:
Barnehage og utdanningsavdelingen
Hvem kan søke:
fylkeskommuner og frittstående videregående skoler

Vi minner om at fylkeskommuner og frittstående videregående skoler godkjent etter friskoleloven må sende søknad om tilskudd til statsforvalteren i eget fylke innen 15. mai for inneværende skoleår. Elevlister og oppsummeringsskjema med telledato 2. mai legges ved søknaden.

Publisert 02.05.2022

Mer informasjon om ordnignen og skjema for elevlister og oppsummering finner du på Udir.no: https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/tilskudd-og-prosjektmidler-for-fylkeskommuner/opplaring-i-samisk-i-videregaende/. 

 

Søknadsfrist:
15. mai 2022 23.00
Målgruppe:
Samer i videregående opplæring
Ansvarlig:
Barnehage og utdanningsavdelingen
Hvem kan søke:
fylkeskommuner og frittstående videregående skoler